Jacy jesteśmy? Predyspozycje zawodowe

W SP1 odbywały się zajęcia warsztatowe z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klas szóstych. Przeprowadziła je pedagog, doradca zawodowy  z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gołdapi,  pani Bożena Chilicka. Uczniowie uczyli się określania własnych zainteresowań  oraz cech osobowości i charakteru. W czasie zajęć podkreślone zostało znaczenie zainteresowań oraz cech osobowościowych w planowaniu kariery edukacyjnej  i zawodowej.  Celem zajęć było też budowanie poczucia własnej wartości uczniów oraz rozbudzanie motywacji do nauki.
Zajęcia odbywały się w blokach dwugodzinnych. Urozmaicone formy i metody pracy oraz przygotowane przez prowadzącą materiały edukacyjne wzbudziły zainteresowanie uczniów.
Z doradcą zawodowym spotkali się również uczniowie klas trzecich. Pod kierunkiem pani pedagog odkrywali swoje zainteresowania i uczyli się je nazywać. Warsztatowy charakter zajęć umożliwił aktywny udział wszystkich uczniów w zajęciach oraz motywował do grupowego działania.
Zdobyta wiedza i umiejętności przydadzą się z pewnością naszym uczniom. (sp1)


Aktualności

Powiązane artykuły