Ferie w szkole mogą być wesołe

W ramach realizacji projektu, w pierwszym tygodniu ferii zostały zorganizowane zajęcia warsztatowe dla uczniów z klas VI SP1.  Celem podjętych działań było promowanie zdrowego stylu życia, rozwój postaw i zachowań prozdrowotnych oraz profilaktyka uzależnień. Dzieci nabywały umiejętności budowania przyjaznej i bezpiecznej atmosfery w grupie oraz tworzenia pozytywnych kontaktów społecznych między sobą. Powstały plakaty o tematyce antyalkoholowej.

Uczniowie  mogli  uzupełnić i doskonalić umiejętności edukacyjne z języka polskiego podczas konsultacji z nauczycielką.

Projekt został dofinansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzięki temu dzieci miały zapewnione drugie śniadanie – produkty mleczne i owoce. Z pozyskanych funduszy zakupiono również materiały do zajęć.


Aktualności

Powiązane artykuły