Zakończyła się realizacja projektu ,,ON, TY I JA NA TEJ SAMEJ DRODZE – II edycja”

29Starostwo Powiatowe w Gołdapi oraz Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi zakończyły realizację projektu pn.: „ON, TY I JA NA TEJ SAMEJ DRODZE – II edycja”. Głównym celem projektu było propagowanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez działania skierowane do wszystkich mieszkańców powiatu gołdapskiego.

I tak, od kwietnia do grudnia 2014 roku odbyło się wiele akcji, konkursów oraz kontroli stanu technicznego pojazdów.

Podobnie jak podczas I edycji projektu, tak i teraz funkcjonowała strona internetowa o projekcie: http://ontyija.powiatgoldap.pl/ .

Działania zrealizowane w ramach projektu to m.in.:

• kontrole stanu technicznego i wyposażenia pojazdów;

• działania prewencyjno-kontrolne; pomiar prędkości pojazdów, sprawdzanie trzeźwości kierujących;

• akcja „ŻÓŁTA CYTRYNA O BEZPIECZEŃSTWIE PRZYPOMINA”;

• rodzinny rajd rowerowy;

• szkolenia skierowane do osób w dojrzałym wieku z zakresu posługiwania się komputerem i bezpiecznego korzystania z Internetu;

• cykl spotkań edukacyjnych z przyszłymi kierowcami w szkołach nauki jazdy oraz warsztaty w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;

• prelekcje i warsztaty o poruszaniu się po drogach skierowane do osób starszych, niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym;

• działania pod hasłem: „Wspierajmy Św. Krzysztofa” w kościołach naszego powiatu;

• akcje krwiodawcze;

• konkursy dla dzieci i dorosłych: plastyczny, literacki i na hasło („Król Maciuś Pieszy”, „Którędy do bezpieczeństwa”) – nagrodzone prace zostały zamieszczone w kalendarzu na 2015 rok .

Uczestnicy wszystkich akcji otrzymali gadżety odblaskowe promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym tj.: kamizelki, smycze, opaski, zawieszki, worki na buty, nalepki itp.

Warto podkreślić, iż podczas działań prewencyjnych realizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Gołdapi, wykorzystany został sprzęt zakupiony w ramach I edycji projektu, tj.: AlcoBlow oraz zestaw ratownictwa medycznego. Z kolei w ramach II edycji zakupiono nowy sprzęt w postaci Alkometra A2.0 . Zakupiono też cztery fantomy służące do nauki prawidłowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, które zostały przekazane gminom powiatu oraz gołdapskiej komendzie policji.

Realizatorzy projektu dziękują wszystkim partnerom oraz instytucjom zaangażowanym w realizację projektu. Partnerzy projektu:

• Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi

• Placówka Straży Granicznej w Gołdapi

• Placówka Straży Granicznej w Dubeninkach

• Placówka Straży Granicznej w Baniach Mazurskich

• Straż Miejska w Gołdapi

• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

• Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Gołdapi

• Stowarzyszenie S.KET – Alternatywa

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

• Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Ełckiej

• Szkoły Jazdy z terenu powiatu gołdapskiego

• Portal internetowy goldap.info

• Portal internetowy goldap.org.pl

• Biblioteka Publiczna w Gołdapi

• Parafie z terenu powiatu gołdapskiego:

– Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Matki Kościoła w Gołdapi

– Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Leona i Św. Bonifacego w Gołdapi

– Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Żabinie

– Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Żytkiejmach

– Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Andrzeja Boboli w Dubeninkach

– Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Grabowie

– Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Baniach Mazurskich

– Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Górnem

– Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa Robotnika w Gołdapi

– Cerkiew Greckokatolicka p.w. Św. Mikołaja w Baniach Mazurskich

Projekt został dofinansowany ze środków rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „RAZEM BEZPIECZNIEJ” w wysokości 94.560,00 zł. Wartość całkowita projektu: 150.860,00 zł, wkład własny niefinansowy: 56.300,00 zł.

 

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły