Myśliwi dzieciom i przyrodzie

wiata_1W ramach realizacji działania pt. „Myśliwi dzieciom i przyrodzie” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, powstał obiekt rekreacyjno-turystyczny przeznaczony do prowadzenia przez myśliwych działalności z zakresu edukacji ekologicznej dla szkół z terenu gminy Gołdap.

Budowa i otwarcie wiaty edukacyjnej w miejscowości Łobody to efekt starań zarządu Wojskowego Koła Łowieckiego nr 161 Granica w Gołdapi oraz myśliwych pracujących przy wznoszeniu tego obiektu. Nowo powstała wiata wyposażona będzie w plansze edukacyjne służące jako pomoc dydaktyczna do prowadzenia lekcji przyrody w terenie. Zajęcia będą prowadzone m.in. przez myśliwych a celem zajęć będzie budowanie świadomości wśród najmłodszych mieszkańców gminy Gołdap o roli łowiectwa w przyrodzie. Oprócz spotkań z myśliwymi dzieci będą mogły zobaczyć trofea łowieckie, zapoznać się z kulturotwórczą rolą łowiectwa oraz będą mogły wziąć udział w dokarmianiu zwierząt w lesie i rozpoznawaniu tropów zwierząt. Docelowo planuje się budowę ścieżki edukacyjnej, której jednym z elementów będzie powstała wiata edukacyjna. Teren na którym posadowiona jest wiata jest własnością WKŁ nr 161 Granica w Gołdapi, dlatego też obok wiaty umieszczono tablicę upamiętniającą myśliwych koła Granica. Honoru uroczystego otwarcia wiaty i odsłonięcia tablicy pamiątkowej w dniu 7 listopada dostąpili: Marek Aleksander Miros –burmistrz Gołdapi, Józef Bućwiński – prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Suwałkach, ks. Kanonik Czesław Król – proboszcz Parafii św. Leona i św. Bonifacego w Gołdapi, Stanisław Jarocki – prezes Koła Łowieckiego ‘Las” w Gołdapi, Andrzej Kuśtowski – prezes Wojskowego Koła Łowieckiego nr 161 ‘Granica” w Gołdapi.

Andrzej Nierwiński


Aktualności

Powiązane artykuły