Impreza rozpoczęła się happeningiem

czytanie_10Jak co roku październik jest Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych. W związku z tym w Szkole Podstawowej w Galwieciach odbyła się tygodniowa impreza czytelnicza połączona z konkursami.

27 października rozpoczęła się akcja Tydzień Głośnego Czytania pod hasłem „GALWIECIE CZYTAJĄ DZIECIOM”. Impreza czytelnicza rozpoczęła się happeningiem. Bibliotekarka szkolna M. Bitowska zaprosiła do udziału w niej mieszkańców Galwieć. Na zajęciach bibliotecznych w każdej klasie oraz w oddziale przedszkolnym uczniowie mogli posłuchać wierszy oraz bajek w wykonaniu Rodziców i Dziadków. W głośne czytanie zaangażował się również Radny Miasta Gołdapi p. Jan Steć, przeczytał m.in. baśń z książki swego dzieciństwa i opowiedział ciekawe historie. U dzieci spowodowało to skupienie uwagi i fascynację.

Podczas tygodniowej imprezy do wspólnego czytania włączyli się nie tylko rodzice, zaproszeni goście ale również nauczyciele i uczniowie.

Wtorek 28 października ogłoszony był „Dniem Zaczytanych Lekcji”, w czasie których nauczyciele czytali uczniom wiersze J. Brzechwy, J. Tuwima, W Chotomskiej i innych.

Również uczniowie z klas młodszych i starszych czytali swoim kolegom ze szkoły, wzięli udział w konkursie „Zostań Mistrzem Głośnego Czytania” oraz w konkursie plastycznym na wykonanie plakatu promującego czytelnictwo.

Imprezę czytelniczą zakończyła uroczystość pasowania na czytelnika uczniów klasy pierwszej. 31 października Pierwszoklasiści zostali przyjaciółmi książek i pełnoprawnymi czytelnikami biblioteki szkolnej. Laureaci organizowanych konkursów otrzymali nagrody książkowe.

Głośne czytanie dzieciom spełnia swoje zadania: propaguje czytelnictwo, uczy właściwych postaw i zachowań, uczy skupienia, rozwija język, pamięć i wyobraźnię. Ta akcja to zachęcenie uczniów do podjęcia samodzielnej podróży intelektualnej i pokazanie im, że czytanie jest świetną i ciekawą formą spędzania wolnego czasu.

Ta akcja to również doskonała okazja , by przypomnieć dorosłym, jak ważne jest głośne czytanie dzieciom. Czytając dziecku, wychowujemy mądrego, kulturalnego człowieka.

Wszystkim osobom biorącym udział w tej akcji bardzo serdecznie dziękuję.

Małgorzata Bitowska


Aktualności

Powiązane artykuły