To świetny przykład twórczego podejścia do życia

u3w_8Coraz więcej nowych twarzy można zobaczyć podczas kolejnych inauguracji roku akademickiego Gołdapskiego Uniwersytetu III wieku. Spotkanie piątkowe rozpoczęło się od hymnu państwowego i powitania przez prezes Zofię Burel.

Życzenia złożył studentom burmistrz Marek Miros oraz przedstawiciele współpracujących instytucji. Zofia Burel przekazała kilka informacji organizacyjnych.

Teraz zaczną się spotkania w sekcjach, uczestnictwo w wykładach, kursach i warsztatach. Wkrótce zaczną się próby kolejnego spektaklu w ramach „Teatru przy stoliku”.

Gołdapski Uniwersytet III Wieku to świetny przykład nie tylko aktywności obywatelskiej, ale przede wszystkim twórczego podejścia do życia osób w wieku 50 plus.


Aktualności

Powiązane artykuły