Talenty Roku 2014

Jeszcze do końca października można zgłaszać kandydatury do nagrody w dziedzinie kultury. Fundacja Środowisk Twórczych w Olsztynie prowadzi VIII edycję Konkursu Talent Roku na najlepszą Muzę 2014 r. w dziesięciu kategoriach:

Erato – muza poezji miłosnej, Euterpe – muza scen muzycznych, Klio – muza historii i wydawnictw, Kaliope – muza sztuk pięknych, Melpomene – muza tragedii, scen teatralnych, Talia – muza komedii i estrady, Terpsychora – muza tańca, Urania – muza astronomii i geometrii, Polihymnia – muza poezji chóralnej, dodatkowo: Multimedia – współczesne sztuki wizualne i pokrewne.

 

Idea Konkursu:

 

Celem Nagrody Talent Roku jest promowanie twórców wszelkich form kultury, sztuki i nauki regionu warmińsko-mazurskiego. Organizatorzy będą nagradzać wyróżniających się twórców w danym roku oraz prezentować „nowe talenty”, umożliwiając im rozwijanie swoich umiejętności twórczych. Organizatorom zależeć będzie na prezentowaniu potencjału twórczego oraz na tym, aby nagrody mogły zachęcać dotąd niedostrzeżonych publicznie artystów i animatorów kultury do kontynuowania swoich twórczych działalności i pasji.

 

Do kogo skierowany jest Konkurs?

 

Zapraszamy do udziały wszystkich przedstawicieli kultury, sztuki i nauki, szczególnie młodego pokolenia zamieszkałych na terenie województwa warmińsko–mazurskiego

 

 

Jak zgłaszać kandydatów:

Komplet dokumentów należy składać w dowolnej formie: przesłać drogą elektroniczną na email: fstolsztyn@o2.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lubl lub pocztą tradycyjną na adres Biura Zarządu Fundacji Środowisk Twórczych w Olsztynie.:

Fundacja Środowisk Twórczych w Olsztynie

ul. Barcza 23/9, 10-686 Olsztyn

z dopiskiem na kopercie „Talent Roku 2014, kategoria ……..”

 

Wnioski do Nagrody muszą być sporządzone w języku polskim i muszą zawierać;

imię i nazwisko kandydata do Nagrody Talent Roku, adres zamieszkania, dziedzina uprawianej sztuki i aktywności twórczej, charakterystyka osiągnięć, szczególnie w danym roku, rekomendacje lub argumentacja do otrzymania nagrody, kontakt: e-mail, telefon. Zgłoszenie powinno zawierać: wypełniony formularz zgłoszeniowy (w załączniku lub na stronie www.fundacjaolsztyn.pl), potwierdzenie działalności w formie (do wyboru) komunikatów medialnych, zdjęć, informacji w sieci Internet, rekomendacji organizatorów imprez, dyplomów, publikacji itp.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 październik 2014 r. Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpłynięcia wniosku do Biura Zarządu Fundacji Środowisk Twórczych w Olsztynie. Zgłoszenie nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kontakt:

fstolsztyn@o2.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lubl, Tel. 607 807 707

Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród Laureatom Konkursu odbędzie się w dniu 22 listopada 2014 roku, podczas corocznej Gali wręczenia Nagroda Kapituły Fundacji Środowisk Twórczych w Olsztynie „Talent Roku” połączonej z obchodami X-lecia Fundacji i koncertem pod nazwą „Siła Pokoleń”. Organizację tegorocznej gali finansowo wspiera Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a fundatorami nagród są firmy i sponsorzy prywatni, pozyskani staraniem Fundacji

Formularz zgłoszeniowy Talent roku 2014

 

Powiązane artykuły

Jeden komentarz do “Talenty Roku 2014

  1. Clio

    Gołdap talentami stoi. Redakcja niech działa.