Zapraszamy do Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

logo_rodzice„Kierowanie rozwojem dzieci przy pomocy dobrego ich wychowania jest sztuką niełatwą, ale przecież łatwiej jest od razu wychowywać dzieci dobrze niż poprawiać skutki złego wychowania” – twierdzi A. S. Makarenko.

A Ty, Szanowny Czytelniku? Jeżeli chcesz od razu WIEDZIEĆ, JAK poruszać się w labiryncie nastrojów dziecka, zapisz się do SZKOŁY DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW rekomendowanej przez ogólnopolski OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI /ORE/.

 Kochasz swoje dziecko, nie inaczej, a jednak czasami go nie rozumiesz. Te trudne momenty nie muszą istnieć. Ich pokonanie ułatwią Ci praktyczne zajęcia w Szkole dla Rodziców i Wychowawców – to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Nie tyle naucza on metod, ile budowania mostu porozumienia między pokoleniami, dialogu bliskości między wychowawcami i wychowankami. „Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą (ORE)”.

 

Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi:

Wychowywać to kochać i wymagać.

Arabowie mówią, że człowiek bez granic jest jak rzeka bez brzegów, tak też wychowanie bez granic jest rozlewiskiem, które może zalać wszystko. Możesz mieć wpływ na ten bieg, możesz to wychowanie formować. Szkoła tylko wskaże odpowiedni kierunek, zatem decyduj się, by nie powiedzieć kiedyś: „za późno”. Kiedy jesteś, masz głos, masz wpływ… decyduj!

 

Główne cele programu:

 • nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku,
 • budowanie silnej więzi między rodzicami a dziećmi,
 • refleksja nad własną postawą wychowawczą,
 • nauka umiejętności lepszego porozumiewania się,
 • wymiana doświadczeń

Zakres programu:

Część I – Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:

 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 • aktywne, wspierające słuchanie,
 • motywowanie dziecka do współdziałania,
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i w szkole,
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów,

 

czyli   Jak mówić, aby dzieci nas słuchały?

 

Bezpłatne zajęcia poprowadzą metodami aktywnymi doświadczone absolwentki „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” prowadzonej przez edukatora ORE Elżbietę Smolińską, mianowicie:

Bożena Ewa Winnicka i Ewa Jurkiewicz

Warsztaty obejmują 40 godzin dydaktycznych (podzielonych na dziesięć spotkań) dla maksymalnie 16-osobowej grupy. Zapisy przyjmowane są w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Gołdapi,ul. Wolności 11 w godz. 800 – 1500 lubpod nr tel. 87 615 16 80. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy!

Spotkanie informacyjne dla osób zapisanych odbędzie się w środę 24 września o godz. 1600 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gołdapi, ul. Wolności 11.

Bożena Ewa Winnicka /dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej/

Ewa Jurkiewicz /nauczyciel Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi i prezes Stowarzyszenia Alternatywa dla Duszy/

 


Aktualności

Powiązane artykuły