Przyznano stypendia Gołdapskiego Funduszu Stypendialnego

Gołdapski Fundusz Stypendialny, prowadzony przez Fundacją Rozwoju Regionu Gołdap po raz piętnasty przyznał stypendia zdolnym i aktywnym uczniom szkół ponadgimnazjalnych, pochodzącym z terenu powiatu gołdapskiego.

Środki na pomoc stypendialną pochodzą z programu „Równe szanse” Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie, Gminy Gołdap, dochodu ze sprzedaży biletów Charytatywnego Koncertu Świąteczno-Noworocznego, od darczyńców prywatnych oraz osób przekazujących 1 procent podatku.

Komisja stypendialna, w skład której wchodzą przedstawiciele darczyńców, gołdapskich szkół ponadgimnazjalnych, Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Gminnych Ośrodków Opieki Społecznej w Baniach Mazurskich i Dubeninkach oraz Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap zadecydowała o przyznaniu w bieżącym roku szkolnym 24 stypendiów.

Beneficjenci będą otrzymywać stypendia przez okres 10 miesięcy w kwocie 150 złotych miesięcznie.

W roku szkolnym 2014/2015 stypendia z Gołdapskiego Funduszu Stypendialnego otrzymają:

– z gminy Gołdap: Karolina Ferenc, Dominika Olesiuk, Urszula Galińska, Paula Katarzyna Tramp, Kamil Kozłowski, Magda Mazalewska, Ewa Ejsmont, Kornelia Forysiak, Urszula Zachariasz, Karol Wojda, Maria Wojda, Milena Smokowska, Mateusz Wiszniewski, Kinga Krupińska, Anna Maria Ziach;

– z gminy Banie Mazurskie: Adrian Krupa, Małgorzata Anna Zawadzka, Paulina Treszczyńska, Andrzej Sebastian Jagiełka;

– z gminy Dubeninki: Anita Przekop, Magdalena Hryniewiecka, Bartłomiej Zyborowicz, Anna Barbara Ekman, Wiktoria Smyk.

O terminie uroczystego wręczenia stypendiów oraz wypłaty pierwszych środków i podpisania umów poinformujemy stypendystów listownie.

Gratulujemy !

 

 

Powiązane artykuły