Narodowe Czytanie „Trylogii”

Samorząd gminny i powiatowy po raz kolejny weźmie czynny udział w odsłonie Narodowego Czytania – akcji zainicjowanej przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Swój apel prezydent skierował do włodarzy województw, powiatów i gmin, miast oraz miejscowości, a także organizacji społecznych i obywatelskich. Przed rokiem wspólne czytanie dzieł Aleksandra Fredry odbyło się ponad 700 miejscowościach całej Polski.

W tym roku, 6 września, w całym kraju będzie czytana „Trylogia” Henryka Sienkiewicza. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Już dziś zapraszamy Wszystkich Państwa do uczestniczenia w Narodowym Czytaniu, które odbędzie się 6 września o godzinie 17:00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Gołdapi. Czytać dla Państwa będą starosta gołdapski Andrzej Ciołek wraz z radnymi powiatowymi Barbarą Woźniak i Marzanną Wardziejewską oraz burmistrz Gołdapi Marek Aleksander Miros z przedstawicielami Rady Miejskiej w Gołdapi: Zofią Syperek i Janem Steciem.


Aktualności

Powiązane artykuły