Wystąpią utrudnienia w ruchu

stopStarostwo Powiatowe w Gołdapi, informuje że od 21 sierpnia 2014 r. firma Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z/s w Gołdapi rozpoczyna prace polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 4852N – ulica Wysoka w Gołdapi.

W związku z powyższym wystąpią utrudnienia w ruchu.

Ze względu na występującą obustronną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, brak jest możliwości całkowitego zamknięcia dla ruchu przedmiotowej ulicy, wykonywanie robót planuje się przy częściowym zajęciu jednego pasa ruchu.

W celu zminimalizowania utrudnień w ruchu, podczas prowadzonych robót przewiduje się ręczne kierowanie ruchem przez osoby uprawnione, zaś roboty będą prowadzone odcinkami.

Przewidywany termin zakończenia prac remontowych planuje się na koniec listopada bieżącego roku. (Red. Starostwo Powiatowe)

 

 

Za wszystkie utrudnienia w ruchu serdecznie przepraszamy. Prosimy kierowców

oraz wszystkich uczestników ruchu drogowego o wyrozumiałość i zachowanie

ostrożności.

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły