Goście z Kałmucji i Kazachstanu

Na zaproszenie dyrektora Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej Jaromira Krajewskiego gościła w powiecie gołdapskim delegacja z Kałmucji i Kazachstanu, w której znaleźli się m.in.: przedstawiciele administracji, organizacji pozarządowych oraz doradca prezydenta Kałmucji.

Kilkudniowy pobyt miał miejsce w ramach projektu finansowanego z Programu RITA, którego celem jest wsparcie demokratycznych i wolnorynkowych przemian w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Podczas pobytu w Polsce goście poznali przykłady wykorzystywania zasobów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju lokalnego. Wiedzę zdobytą w Polsce goście wykorzystają przy realizacji projektów ukierunkowanych na rozwój obszarów wiejskich, przede wszystkim poprzez wsparcie eko- i etnoturystyki w Kałmucji.

W czwartek 21 sierpnia, delegacja spotkała się ze starostą gołdapskim Andrzejem Ciołkiem, który opowiedział gościom o naszym powiecie, jego rozwoju w ostatnich latach i atrakcjach turystycznych. Podczas spotkania rozmawiano o Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, małym ruchu granicznym, inwestycjach unijnych i agroturystyce. Spotkanie zakończyło się wymianą upominków i wspólnym zdjęciem.

 


Aktualności

Powiązane artykuły

2 komentarzy do “Goście z Kałmucji i Kazachstanu

  1. adam

    Róbmy wszyscy i wszystko bez względu na potrzeby powiatu /brak pieniędzy dla nauczycieli/; Na potrzeby kraju:Kazachstan to unia celna z Rosją -o czym rozmawiać-o uproszczonym handlu? Chodzi o to co napisane jest w programie:http://www.rita.edudemo.org.pl/en/granty/granty-wyjazdowe.html
    Kto pojedzie -wiadomo.Korzyści dla ogółu społeczeństwa-żadne.Tak trzymać! Następny kierunek to Jakucja,Władywostok no i oczywiście Krym-bo to jest już Ich.
    Pozdrawiam.Wycieczkowicz.

  2. goldapianin

    ciekawe ktory z nich to wyslannik putina