Awanse gołdapskich rezerwistów

awanse_rezerwistow_9W wyniku sejmowej poprawki w lipcu 2004 roku podjęto decyzję o zlikwidowaniu tzw. „martwych stopni wojskowych”, min. starszego plutonowego i sierżanta sztabowego. W Polsce aż 19 tysięcy żołnierzy rezerwy i w stanie spoczynku zostało awansowanych, w tym piętnastu gołdapian. Uroczystość awansowania odbyła się w środę w starostwie powiatowym.

Decyzją dyrektora Departamentu Kadr MON piętnastu gołdapskich żołnierzy zawodowych rezerwy awansowano na wyższe stopnie.

Na stopień starszego chorążego sztabowego: Witolda Czubaszka, Józefa Giełażysa, Andzrzeja Kamińskiego, Zdzisława Kowalczyka, Lucjana Markowskiego, Ryszarda Paczkowskiego, Wiesława Pęcherzewskiego i Adama Brusia.

Młodszymi chorążymi zostali: Witold Andrulewicz, Wojciech Fabiszewski, Henryk Magielnicki, Szczepan Mieruński, Henryk Szymaniak, Czesław Grygo i Józef Urbanowicz.

Zatem zgodnie z nowelizacją ustawy pragmatycznej – starszy plutonowy zostanie automatycznie awansowany na stopień sierżanta, sierżant sztabowy i starszy sierżant sztabowy otrzymają stopień młodszego chorążego, a młodszy chorąży sztabowy i chorąży sztabowy zostaną starszymi chorążymi sztabowymi.

 


Aktualności

Powiązane artykuły