Wycieczka do Olsztyna

Od stycznia 2014 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Pogorzeli realizują projekt międzynarodowy Litter Less Campaign, którego organizatorem jest Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. Zadaniem szkoły było przeprowadzenie 7 kroków m.in. audytu ekologicznego, opracowanie planu działań związanych z przeciwdziałaniem śmieceniu i ograniczaniem odpadów. Szkoła realizuje różnorodne zadania, podnoszące świadomość ekologiczną uczniów i środowiska lokalnego.
W ramach tej kampanii wczesnym rankiem 2 czerwca uczniowie wraz z opiekunami wyruszyli na wycieczkę do Olsztyna. Wyjazd został dofinansowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Pierwszym punktem programu były zajęcia w Olsztyńskim Zakładzie Komunalnym. Dzięki pracownikowi OZK pani Annie Zalewskiej mieliśmy okazję obejrzeć prezentację na temat prawidłowej segregacji odpadów i zwiedzić zakład. Dzieci bardzo denerwował przykry zapach, który czuć było na jego terenie. Prowadząca zajęcia podkreśliła, że bardzo ważne jest to co wrzucamy do kosza. Bardzo zaskoczyła nas także bezmyślność ludzi, którzy wrzucają do śmieci również padłe zwierzęta. Każdy uczestnik zajęć w OZK otrzymał gazetkę z ciekawostkami i zasadami postępowania z odpadami. Następnie pod opieką przewodnika zwiedzaliśmy starówkę. Po krótkim odpoczynku udaliśmy się do parku rozrywki Fiki-Miki. Ostatnim punktem naszego programu był seans w planetarium „Słońce-Ziemia-Księżyc”. Zakończyliśmy nasz pobyt w Olsztynie przekąską w McDonalds.

Ewa Wojciechowska


Aktualności

Powiązane artykuły