Wymienili się doświadczeniami

IMG_6711

IMG_6711W poniedziałek w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi. Starosta gołdapski Andrzej Ciołek zaprosił przedstawicieli organizacji z naszego powiatu, które otrzymały dotacje na 2014 rok.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Gołdapskiego Funduszowi Lokalnego, OSP w Lisach, Stowarzyszenia Żytkiejmska Struga, Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „NADZIEJA” w Lisach, Stowarzyszenia „Głos Puszczy Rominckiej”, Stowarzyszenia „Partnerstwo Sztuk”, Uczniowskiego Klubu Sportowego Banie Mazurskie, Fundacji Puszczy Rominckiej, Fundacji Dęby Klewińskie, Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żabinie, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jaćwingowie”, Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Gołdapi, Stowarzyszenia Inicjatyw Młodzieżowych.

Starosta podziękował wszystkim organizacjom za ich działalność na rzecz lokalnej społeczności, pielęgnowanie tradycji i historii regionu, za aktywne włączanie się w imprezy organizowane przez starostwo, za współpracę z powiatem oraz za działania na rzecz integracji i aktywizacji nie tylko młodzieży ale i seniorów.

Przedstawiciele NGO-sów przybliżyli realizację wspartych przez Powiat zadań publicznych. Warto podkreślić, iż przy środkach finansowych otrzymanych z powiatu organizacje pozarządowe co roku realizują zadania o kilkukrotnie większej wartości.

Lista ofert złożonych przez podmioty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego w 2014 r. dostępna jest pod adresem:

http://powiatgoldap.pl/organizacje-pozarzdowe/item/2009-lista-ofert-z%C5%82o%C5%BConych-przez-podmioty-w-ramach-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacj%C4%99-w-formie-wsparcia-zada%C5%84-publicznych-powiatu-go%C5%82dapskiego-w-2014-r

(Red. Starostwo Powiatowe)


Aktualności

Powiązane artykuły

Jeden komentarz do “Wymienili się doświadczeniami

  1. Jerzy

    Co powie Ciołek po wyborach samorządowych? Jeszcze tu k……a wrócę 🙂

    Nikt jeszcze nie głosował.
    Please wait...