Policjant, który mi pomógł

VII edycja ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł” już wystartowała. Istotą przedsięwzięcia jest wyróżnienie funkcjonariuszy, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie. Kandydatów, zgodnie z regulaminem konkursu, zgłaszać mogą osoby indywidualne, organizacje i instytucje (z wyjątkiem Policji).

Organizatorem konkursu jest tak jak w latach ubiegłych Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Przedsięwzięcie odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji oraz Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.

Celem konkursu jest:

– podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

– wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym;

– zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze;

– promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie.

Procedura zgłaszania policjantów do konkursu „Policjant, który mi pomógł”, odbywa się przez cały rok z wykorzystaniem formularzy zgłoszeniowych, które można nadsyłać  za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie, jak również poczta tradycyjną na adres Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, (ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa). Kandydatów, zgodnie z regulaminem konkursu, zgłaszać mogą osoby indywidualne, organizacje i instytucje (z wyjątkiem Policji) do 31 maja 2014 r. Laureatów Konkursu wybiera Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Pogotowia „Niebieska Linia” oraz laureaci poprzednich edycji. Kandydatury nadesłane po 31 maja 2014 r. zostaną uwzględnione w następnej edycji konkursu.

Rozstrzygnięcie VII edycji konkursu nastąpi z końcem czerwca 2014 roku.


Aktualności

Powiązane artykuły