Odznaki Młodego Strażnika Parku 2014 przyznane

2014 Mlody Straznik Parku 023

2014 Mlody Straznik Parku 023We wtorek 29 kwietnia 2014 roku w siedzibie Parku w Żytkiejmach odbyła się IX edycja konkursu wiedzy dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych pt. „Młody Strażnik Parku 2014” organizowanego przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej.

 

Do konkursu przystąpiło 23 uczniów reprezentujących 8 szkół podstawowych powiatu gołdapskiego:

– Szkołę Podstawową w Dubeninkach (opiekun: Beata Staśkiewicz),

– Szkołę Podstawową w Galwieciach (opiekun: Beata Staśkiewicz),

– Szkołę Podstawową nr 1 w Gołdapi (opiekun: Danuta Boguska),

– Szkołę Podstawową nr 2 w Gołdapi (opiekun: Małgorzata

Wojciechowska-Gutowska),

– Szkołę Podstawową nr 3 w Gołdapi (opiekun: Iwona

Malinowska-Januszkiewicz),

– Zespół Szkół w Grabowie (opiekun: Lech Wronowski),

– Szkołę Podstawową w Lisach – Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży

(opiekun: Irena Hukowicz),

– Szkołę Podstawową w Żytkiejmach (opiekun: Lucyna Zawadzka).

 

Konkurs prowadzony był w formie turnieju sprawdzającego wiedzę o walorach przyrodniczych i turystycznych Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej oraz ochronie przyrody w Polsce. W czasie pięciu pierwszych konkurencji uczniowie musieli sprawdzić się jako biolodzy, geografowie, urzędnicy, ochroniarze i przewodnicy turystyczni. Aby wyłonić sześciu najlepszych zawodników niezbędne okazało się przeprowadzenie między trzema uczniami dogrywki. Zakwalifikowani do finału uczestnicy przystąpili do ostatniej, decydującej konkurencji. W wyniku jej przeprowadzenia trzej najlepsi, którzy osiągnęli kolejno największą liczbę punktów otrzymali I, II i III miejsce oraz odznakę „Młodego Strażnika Parku 2014”. Byli to:

I miejsce

Jarosław Jurczyk z kl. VI Szkoły Podstawowej w Dubeninkach (33 pkt.)

 

II miejsce

Hubert Gromko z kl. V Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach (32 pkt.)

 

III miejsce

Martyna Bartoszuk z kl. VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi (31 pkt.)

 

Gratulujemy!

 

Pozostali trzej finaliści: Martyna Wronowska z kl. V Szkoły

Podstawowej w Dubeninkach (30 pkt.), Karol Siemieniuk z kl. VIa Szkoły

Podstawowej nr 3 w Gołdapi (29 pkt.) oraz Krzysztof Burba z kl. VI

Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach (28 pkt.) otrzymali wyróżnienia za udział w konkursie.

 

Uczestnicy tegorocznych wiedzowych zmagań wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem, o czym świadczy wysoka i wyrównana punktacja. Różnice między poszczególnymi miejscami i wyróżnieniami były zaledwie jednopunktowe.

 

Konkurs zakończyło uroczyste wręczenie dyplomów i nagród  laureatom oraz pozostałym uczestnikom, a także podziękowań nauczycielom przygotowujących uczniów do konkursu. Głównym fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Gołdapi.

 

Wszystkim dziękujemy za udział i zapraszamy za rok!

 

Więcej zdjęć znajduje się na stronie internetowej Parku pod linkiem:

http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/puszczyrominckiej/aktualnosci-odznaki_dla_najlepszych.html

(pkpr)


Aktualności

Powiązane artykuły