Powiat zamierza przyznać odznaki „Za zasługi dla sportu”

Informujemy, że Powiat Gołdapski zamierza wystąpić się do Ministra Sportu i Turystyki o nadanie odznaki „Za zasługi dla sportu” dla osób z terenu powiatu gołdapskiego szczególnie wyróżniających się w tej dziedzinie.
Zgodnie z §2 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2012 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1126) odznaka może zostać przyznana trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu, w tym za:
– wysokie wyniki sportowe wychowanków osoby proponowanej do odznaczenia, osiągnięte we współzawodnictwie sportowym w sporcie szkolnym, akademickim, wojskowym oraz we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym,
– publikacje z zakresu teorii i praktyki sportu,
– prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz sportu,
– wspieranie sportu.

Zgłoszenia osób proponowanych do odznaczenia prosimy doręczyć do 11 kwietnia 2014 r. do Biura Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Gołdapi. Osobą do kontaktu jest Judyta Ruszewska, tel. (87) 615 44 07. Zgłoszenia mogą dokonywać kluby sportowe, bądź osoby prywatne.

Zgłoszenie powinno zawierać:
Dane osobowe:
Imiona i nazwisko
Imiona rodziców
Data i miejsce urodzenia
Okresy pracy zawodowej lub społecznej w sporcie
Informacja o posiadanych przez kandydata odznaczeniach i odznakach
(podać rodzaj, stopień i rok przyznania)
państwowe:
resortowe, wyróżnienia i inne:
Uzasadnienie wniosku
(osiągnięcia w działalności w zakresie sportu oraz znaczenie tych osiągnięć
i podjętej aktywności dla rozwoju danego sportu, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć po otrzymaniu odznaki niższego stopnia, jeżeli taka odznaka została nadana; lata działalności w sporcie)
Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Powiązane artykuły

2 komentarzy do “Powiat zamierza przyznać odznaki „Za zasługi dla sportu”

 1. aga

  jasne że Dawid Karniłowicz musi się znależć na tej liście bez dwóch zdań!!!
  trener LA Osir Gołdap najlepszy!

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 2. bleble

  Zgodzę się i pozwolę sobie wyśmiać wielkiego trenera z Grabowa, mowa o Stanisławie Świerzbinie. HaHaHa

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...