W negocjacjach region reprezentował Jarosław Słoma

j_sloma

j_slomaW środę 5 marca w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli odbyło się spotkanie formalnie inaugurujące negocjacje z Komisją Europejską dokumentów programowych na lata 2014-2020 – Umowy Partnerstwa oraz realizujących ją programów operacyjnych. Od wyników tych negocjacji zależy ostateczny kształt wydatkowania europejskich funduszy w Polsce w latach 2014-20.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju.

Na zaproszenie Minister Infrastruktury i Rozwoju, wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej w spotkaniu wzięli udział marszałkowie reprezentujący instytucje zarządzające 16 regionalnymi programami operacyjnymi z przewodniczącym Konwentu Marszałków Adamem Jarubasem, marszałkiem województwa świętokrzyskiego. Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego reprezentował wicemarszałek Jarosław Słoma.

Ze strony Komisji Europejskiej uczestniczyli przedstawiciele dyrekcji generalnych do spraw polityki regionalnej DG Regio, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich DG Agri oraz gospodarki morskiej i rybołówstwa DG Mare.

Przedstawiciele Komisji Europejskiej oficjalnie przekazali uwagi do polskiej wersji projektu Umowy Partnerstwa. Podkreślili też fakt, iż Polska była pierwszym państwem członkowskim, które wystąpiło do Komisji z formalnym wnioskiem o ustanowienie Umowy Partnerstwa.

Jest szansa na zakończenie procedury negocjacji Umowy Partnerstwa do lipca . Dopiero podpisanie Umowy Partnerstwa pomiędzy polskim rządem a Komisją Europejską umożliwi rozpoczęcie negocjacji prowadzących do przyjęcia programów operacyjnych i regionalnych, w tym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.


Aktualności

Powiązane artykuły

Jeden komentarz do “W negocjacjach region reprezentował Jarosław Słoma

  1. Można dodać ogłoszenia do negocjacji na portalu http://netini.pl/