Stypendia dla uczniów z naszego regionu

Uczniowie z Warmii i Mazur otrzymają z ˝Narodowego programu stypendialnego˝ prawie 19,5 mln złotych na stypendia i zasiłki szkolne w drugim semestrze tego roku szkolnego.

W roku szkolnym 2013/14 na Warmii i Mazurach przyznano 36 771 stypendiów oraz 619 zasiłków szkolnych.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może być wyższa niż 530 złotych.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż 456 złotych. Miesięczna wysokość stypendium nie może być niższa niż 84,80 złotych, ale nie wyższa niż 212 złotych.

˝Narodowy program stypendialny” stworzył podstawy dla polityki pomocy materialnej świadczonej uczniom, których sytuacja materialna i życiowa może spowodować zagrożenie zaprzestania realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, ograniczenie aspiracji edukacyjnych, odstąpienie od edukacji na wyższych poziomach nauczania. ˝Narodowy program stypendialny˝ wspiera także dzieci i młodzież szczególnie uzdolnione. Program zakłada wyzwolenie aktywności społecznej wielu podmiotów wspierających edukację dzieci i młodzieży oraz przyjęcie takich rozwiązań prawnych, które gwarantują skuteczność podejmowanych działań. (Red. EW)


Aktualności

Powiązane artykuły