Dowiedzieli się, jak można przystąpić do systemu rolnictwa ekologicznego

szkolenie_1

szkolenie_1We wtorek 4 marca w Starostwie Powiatowym w Gołdapi odbyło się szkolenie zorganizowane przez Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. pt. „Rolnictwo ekologiczne szansą rozwoju każdego gospodarstwa”. Patronat honorowy nas spotkaniem objął starosta gołdapski Andrzej Ciołek.

W jego zastępstwie szkolenie otworzyła i serdecznie gości przywitała wicestarosta gołdapski Ewa Bogdanowicz-Kordjak.

Podczas szkolenia przybliżono takie tematy, jak: produkcja ekologiczna i system rolnictwa ekologicznego, ekologiczna produkcja roślinna i zasady uprawy, ekologiczna produkcja zwierzęca i zasady chowu. Zainteresowani dowiedzieli się, jak można przystąpić do systemu rolnictwa ekologicznego.

Prowadzący szkolenie – Andrzej Czubała, prezes Centrum Jakości Agro Eko – w sposób wyczerpujący przedstawił powyższe zagadnienia, udzielając praktycznych rad i wskazówek, zachęcając obecnych na szkoleniu rolników do przejścia na ekologiczne metody gospodarowania.

Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. jest jednostką certyfikującą posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji oraz upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednostka przesyła zainteresowanym osobom materiały informacyjne, które można również pobrać ze strony internetowej www.agroeko.com.pl. Pytania można również przesyłać na adres mailowy: sekretariat@agroeko.com.pl. (Red. Starostwo Gołdapskie)

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły