Cztery projekty, w tym jeden z Gołdapi…

Cztery projekty, w tym jeden z Gołdapi, rekomendowane ministrowi spraw wewnętrznych przez wojewodę warmińsko-mazurskiego Mariana Podziewskiego otrzymają dofinansowanie z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.

Na liście 37 projektów dofinansowanych w tym roku całej Polsce cztery projekty z województwa warmińsko-mazurskiego zostały bardzo wysoko ocenione przez zespół składający się z przedstawicieli kilku ministerstw oraz służb podległych MSW.

Najwyższe czwarte miejsce w rankingu zajął Urząd Miejski w Nidzicy, który będzie kontynuował program „STOP przemocy w rodzinie IV”. Dofinansowanie wyniesie prawie 100 tysięcy złotych.

Piąte miejsce zajęło Starostwo Powiatowe w Gołdapi, które przeprowadzi drugą edycję programu „ON, TY I JA NA TEJ SAMEJ DRODZE” .

Ósme miejsce w rankingu zdobyło Starostwo Powiatowe w Olecku, które zrealizuje program „Profilaktyka i edukacja kluczem do rozwiązywania problemów przemocy w powiecie oleckim”.

Gołdap i Olecko otrzymają po około 95 tysięcy złotych wsparcia.

Na 37 miejscu listy znalazł się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z Ełku , który otrzyma ponad 66 tysięcy złotych na program „Rodzina wolna od przemocy – Miasto Ełk skutecznie przeciw przemocy”.

W całej Polsce na realizację projektów „Razem Bezpieczniej” przeznaczonych zostało 3 miliony złotych. W tym na:

– dofinansowanie 37 projektów – 2 680 000 złotych;

– dofinansowanie działań „PaT” – 200 000 złotych;

– przeprowadzenie konkursu „Kibicuję bezpiecznie”- 120 000 złotych.


Aktualności

Powiązane artykuły