Realizują przez to zadania charakterystyczne dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

kpp_4

kpp_4W dniach 29-31 stycznia w Gołdapi odbyło się szkolenie zorganizowane przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Oprócz pracowników Zakładu Zarządzania Kryzysowego Instytutu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPol-u, w szkoleniu udział wzięli również policjanci i pracownicy cywilni z miejscowej Komendy Powiatowej Policji.

W czwartek 30 stycznia 2014 roku w gołdapskim Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli: kierownik Wydziału Organizacyjnego i zarazem szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Władysław Frydrych oraz przedstawiciele różnych służb mundurowych m.in. Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Policji. Wszystkich zgromadzonych przywitał komendant Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi mł. insp. Andrzej Żyliński.

W ramach szeregu spotkań trzy zespoły, które wchodzą w skład Zakładu Zarządzania Kryzysowego Instytutu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego tj.: Łączności i Informatyki, Bezpieczeństwa Państwa i Operacji Policyjnych wymieniły się wiedzą i doświadczeniami z podmiotami reprezentującymi różne gołdapskie instytucje. Należy tu zaznaczyć, że to spotkanie jak i planowane seminarium są efektem umowy o współpracy podpisanej przez burmistrza Gołdapi i komendanta – rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a której inicjatorem był m.in. mł. insp. Andrzej Żyliński.

W trakcie jednego ze spotkań kierownik Zakładu Zarządzania Kryzysowego Instytutu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego kom. dr Jarosław Truchan oświadczył, że WSPol w Szczytnie ma w planach wiele przedsięwzięć ukierunkowanych na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa a Gołdap jest takim miastem, w którym są miejsca takie jak np.: Piękna Góra, Uzdrowisko, Specjalna Suwalska Strefa Ekonomiczna, 15. Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy, zewnętrzna granica Unii Europejskiej z przejściem granicznym Gołdap – Gusiew oraz wiele jezior w tym specyficzne po których przebiega granica państwa. Są to miejsca, w których realizowane są zadania sensu stricte charakterystyczne dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, a co za tym idzie całej Unii Europejskiej.

W dniach od 3 do 5 lutego odbędzie się Seminarium Naukowo-Praktyczne pn.: „Wybrane aspekty zarządzania w sytuacjach kryzysowych”. Będzie to zarówno część teoretyczna, dotycząca podstaw bezpieczeństwa zarządzania kryzysowego, jak i ćwiczenia praktyczne na Pięknej Górze i w miejscowości Kociołek. W seminarium i ćwiczeniach udział wezmą oprócz gołdapskich służb mundurowych i ratowniczych oraz Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, m.in. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, Placówka Straży Granicznej w Dubeninkach, Zarząd Lotnictwa Policyjnego Komendy Głównej Policji, Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP jak również grupy realizacyjne i wysokościowe Straży Pożarnej i Policji. W ramach ćwiczeń zaplanowany jest udział śmigłowca policyjnego Mi-8, wozu dowodzenia Argus oraz test nowoczesnego sprzętu łączności.

Udział w seminarium potwierdził wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski oraz zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Kamil Galicki.


Aktualności

Powiązane artykuły