11 lutego to Europejski Dzień Numeru Alarmowego

tel_kom

tel_komWtorek 11 lutego to Europejski Dzień Numeru Alarmowego. Co to jest „112” ? Numer alarmowy „112” jest jednolitym ogólnoeuropejskim numerem alarmowym zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych.

Ogólnoeuropejski numer alarmowy „112” został powołany do życia uchwałą Rady Europy z dnia 29 lipca 1991 roku, a obowiązek ten usankcjonowano postanowieniami Dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej).

 

Kierowanie połączeń na numer alarmowy „112” jest bezpłatne.

 

Ponadto numer „112” można wybrać w telefonie nie posiadającym karty SIM.

 

Wszystkie zgłoszenia kierowane na numer „112” oraz docelowo wszystkie „dziewiątki” tj. 999, 998, 997 będą przyjmowane przez operatorów wojewódzkich centrów powiadamia ratunkowego WCPR.

 

Należy dodać, że w Polsce ze względu na przyzwyczajenie, komfort obywateli i specyfikę niektórych wezwań alarmowych zachowane zostaną dotychczasowe numery alarmowe 997 (Policja), 998 (Państwowa Straż Pożarna), 999 (Pogotowie Ratunkowe).

 

Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie

 

 

 

Od dnia 27 czerwca 2013 r. CPR w Olsztynie funkcjonuje w pełnym zakresie tj. odbiera zgłoszenia kierowane na numer alarmowy 112 z sieci komórkowych i stacjonarnych z obszaru całego województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Średnio na dobę do WCPR wpływa 2600 – 3000 wywołań kierowanych na numer alarmowy 112.

 

W olsztyńskim Centrum zatrudnionych jest 30 operatorów numerów alarmowych. Stan osobowy operatorów na zmianie tj 6 osób na dyżurze zgodny jest

z Rozporządzeniem MSWiA tj. 1 operator / 250 000 osób. Wszyscy operatorzy przeszli proces szkolenia i pozytywnie zaliczyli Egzamin Operatorski

 

 

 

Rozbudowa CPR

 

Pod koniec 2013 r. zakończono prace rozbudowy Ośrodka WCPR w Olsztynie. Podczas rozbudowy olsztyńskiego Centrum utworzono 20 nowych stanowisk operatorskich. Planowane przeniesienie sprzętu i uruchomienie „nowej” Sali operatorskiej luty – marzec 2014 r.

 

 

 

Centralna Dyspozytornia Medyczna 999

 

Od 11 września 2012 r., w woj. warmińsko-mazurskim funkcjonuje jedna Centralna dyspozytornia medyczna ( ówcześnie funkcjonowały, aż 22 dyspozytornie medyczne) PRM zlokalizowana w Olsztynie przy ul. Niepodległości 16. (obiekt CPR). W dyspozytorni odbierane są wszystkie zgłoszenia kierowane na numer alarmowy 999 oraz przekazane z CPR 112.

 

Swoim zasięgiem dyspozytornia medyczna obejmuje obszar całego województwa dysponując w sumie 77 zespołami ratownictwa medycznego w tym 5 wodnych ZRM (od 01.06 do 30.09). W olsztyńskiej dyspozytorni wdrożone zostało oprogramowanie SWD. Oprogramowanie umożliwia m.in. pełne zarządzanie flotą, lokalizację ZRM na mapie, obsługę statusów, automatyczne dysponowanie ZRM, itp. Na terenie całego obsługiwanego obszaru uruchomiono jednolity system łączności radiowej, obsługiwany z poziomu scentralizowanej dyspozytorni medycznej.

 

 

Jak dzwonić na „112”

 

Czyli co należy robić krok po kroku od momentu wybrania numeru 112:

 

* miejsce rozmowy powinno znajdować się w pobliżu miejsca zdarzenia i pozwalać na przeprowadzenie spokojnej rozmowy z operatorem (bez zakłóceń),

 

* jeśli to możliwe, połączenie z operatorem numeru „112” powinno być wykonane przez osobę znajdującą się bezpośrednio w miejscu zagrożenia lub inną osobę będącą świadkiem danego zdarzenia,

 

* po wybraniu numeru „112” należy czekać cierpliwie do momentu zgłoszenia się operatora, nie odkładać słuchawki do czasu, gdy połączenie nie zostanie podjęte (połączenie jest bezpłatne, więc nie generuje kosztów dla zgłaszającego zdarzenie),

 

 

 

Co usłyszy osoba wybierająca numer 112 ?

 

 

 

1. zapowiedź „Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego Olsztyn – proszę czekać”,

 

2. po wysłuchaniu zapowiedzi zgłaszający usłyszy operatora numeru alarmowego, który przedstawi się słowami „Operator numer XX , w czym mogę pomóc ?”,

 

co dalej ?

 

1. osoba zgłaszająca powinna w najkrótszy sposób przedstawić czego dotyczy zgłoszenie zdarzenia lub sytuacji, której było się świadkiem w celu wezwania przez operatora właściwej służby, najdokładniejszy

 

2. wskazać miejsce przebywania/adres, w którym miało miejsce zdarzenie lub sytuacja; jeśli to możliwe wskazać najszybszą drogę dojazdu do miejsca zdarzenia,

 

3. w razie konieczności operator numeru alarmowego będzie wypytywał o niezbędne szczegóły dotyczące zgłaszanego zdarzenia, pozwoli to na przekierowanie zgłoszenia do właściwej służby ratowniczej,

 

4. wykonywać polecenia/instrukcje przekazywane przez operatora,

 

5. nie rozłączać się do czasu wyraźnego polecenia operatora z uwagi na konieczność przekazania najważniejszych informacji o zdarzeniu,

 

6. jeśli sytuacja nagle się zmieni lub pogorszy, należy szybko o tym powiadomić operatora numeru „112”,

 

7. należy starać się o chwilowe nie korzystanie z telefonu, z którego dokonywano zgłoszenia na wypadek, gdyby operator próbował skontaktować się ponownie w celu weryfikacji informacji lub udzielenia innych dodatkowych informacji.

 

 

 

CZEGO MOŻESZ SPODZIEWAĆ SIĘ DZWONIĄC NA „112”?

 

Zgłoszenie zostanie skierowane do jednostki Służby (Pogotowia, Policji, PSP) właściwej ze względu na miejsce lokalizacji osoby zgłaszającej lub zdarzenia.

 

Należy pamiętać, że w przypadku zagrożenia kilka osób może dzwonić jednocześnie na numer alarmowy „112”, zgłaszając to samo zdarzenie. Nie należy się irytować, kiedy operator dokona przyjęcia zgłoszenia i po dokonaniu weryfikacji oraz zadaniu jednego lub dwóch pytań, szybko zakończy rozmowę. Działanie to ma na celu uniknięcie blokowania linii oraz powielania tych samych informacji o zdarzeniu, do którego zostały już zadysponowane właściwe służby.

 

Kiedy dzwonimy na numer alarmowy

 

Numer alarmowy 112 służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia, np.:

 

 

 

pożary,

wypadki drogowe,

kradzieże,

włamania,

w przypadku użycia przemocy,

nagłe omdlenia i utrata świadomości,

poważne uszkodzenie ciała i silne krwawienie,

przypadki porażenia prądem,

rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję,

inna nagła sytuacja zagrażająca zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.

 

 

 

Kiedy nie powinno się dzwonić na numer alarmowy „112”

 

Nie należy dzwonić na numer „112” kiedy zaistniała sytuacja nie jest niebezpieczna i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia, życia lub mienia lub w innych sytuacjach, takich jak:

 

· zgłoszenie fikcyjnego zdarzenia lub tylko dla zabawy,

 

· w celu poinformowania, że nie potrzebujesz pomocy,

 

· w celu sprawdzenia czy numer „112” naprawdę działa,

 

· w celu ustalenia danych kontaktowych firmy lub osoby (telefon, faks, cennik usług, działalność itp.),

 

· w celu poinformowania o ograniczeniach i utrudnieniach w ruchu drogowym lub o złym stanie technicznym dróg,

 

· w celu uzyskania informacji o rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej, kolejowej lub lotniczej,

 

· w celu uzyskania połączenia międzynarodowego,

 

· w celu wezwania taksówki, zamówienia kwiatów, dania z restauracji, baru, pizzeri, itp.,

 

· w celu wyrażenia opinii na dany temat, wydarzenia lub na temat osoby publicznej,

 

· w celu uzyskania konsultacji i porady lekarskiej.

 

Pamiętaj! Dzwoniąc na numer alarmowy „112” bez potrzeby i uzasadnienia, blokujesz linię telefoniczną osobie, która właśnie w tej chwili może potrzebować natychmiastowej pomocy, a nie może połączyć się z operatorem w CPR. Zastanów się – TY też możesz kiedyś potrzebować pomocy!

 


Aktualności

Powiązane artykuły