Odczytano decyzję, dyskutowano o sprawach bieżących…

osp_3

osp_3W Starostwie Powiatowym w Gołdapi odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gołdapi.

W posiedzeniu uczestniczyli: dh Andrzej Ciołek, dh Krzysztof Giedrojć, dh Lech Olszewski, dh Kazimierz Kazaniecki, dh Karolina Toczyłowska, dh Alojzy Danowski, dh Piotr Popławski, dh Stanisław Kalinowski, dh Ireneusz Gryniewicz, dh Krzysztof Sztandera,

dh Marek Czarniewski, dh Tadeusz Rydzewski i dh Łukasz Balczun.

Po otwarciu posiedzenia Prezes ZOP ZOSP RP w Gołdapi Andrzej Ciołek odczytał decyzję

o włączeniu OSP Górne do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z dniem 26 listopada 2013 roku. Prezes przekazał również dh Kazimierzowi Kazanieckiemu list gratulacyjny.

Komendant powiatowy PSP w Gołdapi przedstawił informacje na temat stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w powiecie gołdapskim a także informacje

z posiedzenia ZW ZOSP RP w Olsztynie. Poruszono m.in. temat prenumeraty czasopisma „Strażak”, przekazywania 1% podatku na rzecz OSP a także dofinansowywania jednostek OSP. Zarząd przyjął również plan działalności ZOP ZOSP RP w Gołdapi na 2014 r. Druhowie dyskutowali na temat bieżących spraw funkcjonowania jednostek OSP z terenu powiatu gołdapskiego.

Posiedzenie zakończono złożeniem życzeń świąteczno-noworocznych. (Red. Starostwo)


Aktualności

Powiązane artykuły