Nabór na stanowisko instruktora do świetlicy wiejskiej w Kozakach

Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi zatrudni instruktora do świetlicy wiejskiej w Kozakach. Miejsce składania ofert: sekretariat Domu Kultury, ul. Krótka 2, Gołdap. Termin składania ofert: do 20 stycznia 2014 r. do godz. 15.00. Dopuszcza się składanie ofert tylko w formie pisemnej w zamkniętej kopercie. Koperta powinna zawierać zdanie o treści: „Oferta pracy na instruktora do świetlicy wiejskiej w Kozakach”

Nazwa stanowiska – instruktor

1.Ramowy opis stanowiska pracy:

– organizacja i prowadzenie zajęć z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi w świetlicy wiejskiej w Kozakach

– prowadzenie działalności na rzecz środowiska lokalnego

– organizacja imprez w świetlicy i na rzecz środowiska lokalnego

2. Wymiar czasu pracy – umowa zlecenie

3.Miejsce i czas pracy – świetlica wiejska w Kozakach, godziny popołudniowe, 20 godzin tygodniowo

4. Wymagania pożądane – kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność.

5. Wymagania minimalne – wykształcenie wyższe specjalistyczne, wyższe i przygotowanie pedagogiczne, średnie specjalistyczne lub ukończone studium animatorów kultury, doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

6. Wymagana dokumentacja:

– list motywacyjny,

– curriculum vitae,

– dokumenty poświadczające wykształcenie, doświadczenie, odbyte szkolenia i umiejętności.

Powiązane artykuły