Na Zarządzie Powiatu

zarzad_powiat

zarzad_powiatPodczas środowego posiedzenia Zarządu Powiatu rozpatrywano głównie rutynowe sprawy związane z zakończeniem roku, dotyczące m.in. budżetu i działalności podległych placówek. Leszek Kowalewski poinformował, że przesunięty zostanie termin remontu odcinka Partyzantów i Warsztatowej ze względu na trudne warunki pogodowe.

Dyrektor Zarządy Dróg Powiatowych zastrzegł przy okazji, że na Słonecznej ustawione zostaną znaki informujące o zakazie parkowania w tym miejscu: Jeśli ktoś będzie chciał parkować od wjazdu do wjazdu będzie poczęstowany mandatem.

Członkowie Zarządu zaakceptowali projekt uchwały związanej z apelem popierającym naród ukraiński w jego dążeniach do integracji z Unią Europejską.

Natomiast 150 uczniów ze szkół średnich miało możliwość poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w ramach projektu „Dobrze jest mieć zawód”, bowiem Starostwo pozyskało 752 tys. zł na ten cel. Kkoszt projektu wraz z dofinansowaniem wyniesie 861 tys. Oprócz zajęć zakupione zostaną m.in. nowe laptopy i projektory.

Również na tym posiedzeniu naczelnik wydziału promocji Wioletta Anuszkiewicz ogłosiła kolejny konkurs wspierający działania publiczne, co okaże się pomocne w działaniach choćby niektórych organizacji pozarządowych

 


Aktualności

Powiązane artykuły