Kolejne czytania bez większych dyskusji

komisja_3

komisja_3Na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej odbywają się kolejne czytania projektu budżetu na następny rok. Na czwartkowym posiedzeniu raczej nie było szerszych dyskusji i kontrowersji.

Radny Antoni Banel upomniał się o zwiększenie dotacji dla „Rominty” podkreślając sukcesy gołdapskich piłkarzy.

Burmistrz Marek Miros obiecał, że gmina będzie się starała to uzupełnić z przyszłorocznych oszczędności. Podobnie ma być z remontem elewacji świetlicy w Skoczach o czym przypomniał radny Mariusz Kowalczuk.

Skarbnik Krystyna Trzasko poinformowała, że wojewoda przyznał 241 tys. zł na dożywianie uczniów. Sekretarz Jolanta Mogilnicka zaproponowała zaopiniowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowych statutów 31 sołectw.


Aktualności

Powiązane artykuły