Szanowni Mieszkańcy

mapa

Urząd Miejski w Gołdapi podaje Komunikat dotyczący zimowego utrzymania ulic i dróg w mieście i gminie Gołdap na sezon 2013 / 2014 rok. Szczegóły w załączniku.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

Szanowni Mieszkańcy

Urząd Miejski w Gołdapi podaje Komunikat
dotyczący zimowego utrzymania ulic i dróg w mieście

i gminie Gołdap na sezon 2013 / 2014 rok

W związku z rozpoczynającym się nowym sezonem zimowym podaje się do publicznej wiadomości informację, która w jednoznaczny sposób określa przynależność ulic i dróg oraz odpowiedzialność poszczególnych zarządców za ich utrzymanie.

1. Ulicegminne na terenie miasta utrzymuje USTiWN ( p. J. i T. Brzezińscy ) w Gołdapi. Uzasadnione uwagi i interwencje należy zgłaszać pod nr telefonu 87-615-38-60, kom. 789 396 966

2. Drogi gminnena terenie gminy Gołdap utrzymuje PPHU ,, TRANSROM Sp. z o.o w Gołdapi. Uzasadnione uwagi i interwencje należy zgłaszać pod nr telefonu 87-615-01-73, kom.603 780 398.

3. Koordynacjązimowego utrzymania ulic i dróg gminnych z ramienia Urzędu Miejskiego w Gołdapi zajmują się:

a) Drogi gminne na terenie gminy Gołdap – p. Krzysztof Kalinowski,

tel. 87 615 60 21, kom. 694 484 956 ;

b) Ulice gminne na terenie miasta Gołdap – p. Beata Skok., tel. 87 615 60 52

Wykaz dróg i ulic gminnych przedstawia Zał. Nr 1.

4. Ulice powiatowena terenie miasta utrzymuje Zarząd Dróg Powiatowych.

Do kierowania akcją zimową wyznaczono następujące osoby:

  • Jan Karpiuk tel. 507 818 327

  • Dariusz Ćwikliński tel. 503 195 318

Biuro zarządu czynne w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00. Wszelkie interwencje i uwagi prosimy kierować w tym czasie na numer tel. 87 615-09-89 lub drogą elektroniczną na adres mailowy: zdp.goldap2@wp.pl bądź na wskazane wyżej numery telefonów komórkowych. Ostatecznie można też interweniować bezpośrednio do Dyrektora ZDP tel. 502 654 240.

Wykaz dróg i ulic powiatowych przedstawia Zał. Nr 2.

5. Drogi i ulicewojewódzkie na terenie miasta utrzymuje PPHU „Transrom” Sp. z o. o. w Gołdapi. Uzasadnione uwagi i interwencje należy zgłaszać do pod nr telefonu 87-615-01-73, kom. 603 780 398.

Koordynacją zajmuje się Obwód Drogowy Gołdap tel. 87 615 – 36 – 36, kom. 600 437 906 lub 600 993 002.

Dodatkowe swoje uwagi można zgłaszać do siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich w Olecku. Kontakt z Dyżurnym Zimowego Utrzymania dróg Wojewódzkich tel. 87 520 20 30, kom. 602 623 742.

      1. Informuję się, że na mocy uchwały Rady Miejskiej nr XLII/260/06 z dnia 20 kwietnia 2006 właściciele nieruchomości mają obowiązek oczyszczania chodnika ze śniegu i lodu, położonego bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Winien on być realizowany przez odgarniecie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjecie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika przez posypywanie piaskiem. Piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodników niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania. Zakazuje się przerzucania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię i z jezdni na chodnik. Dopuszcza się możliwość odgarniania śniegu na pas chodnika graniczący z jezdnia w taki sposób, aby nadmiar śniegu nie spowodował zawężenia chodnika do szerokości mniejszej niż 1m. W przypadku bardzo dużych opadów śniegu zobowiązuje sie zarządcę przyległej do chodnika drogi do usunięcia nadmiaru śniegu.

UWAGA !

CAŁODOBOWO SWOJE UWAGI I PROŚBY MOŻNA ZGŁASZAĆ DO PUNKTU MONITORINGU WIZYJNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO w GOŁDAPI TEL. 87 615 60 57

Załącznik Nr 1.

Sołectwo

Droga

Galwiecie

Galwiecie – na dwa mosty
Galwiecie – Galwiecie kolonia Łazarczyk i Leśniczówka
Galwiecie do Trzaski
Galwiecie pod las (Świąder)
Galwiecie drogi osiedlowe
Galwiecie za jeziorem

Botkuny

Botkuny drogi osiedlowe
Botkuny Kolniszki

Górne

Górne do Pana Zaśkiewicz
Górne do Pana Naszkiewicz
Górne- Kolniszki
Górne do Dziatkowski
Górne Szporak
Górne Kosińskiego
Górne Putra
Bronisze – Kolniszki
Bonisze droga Powiatowa

Pogorzel

Pogorzel do Liszewski
Pogorzel – Waraksa
Pogorzel – Zdanio

Dzięgiele

Dzięgiele sześciorak
Dzięgiele – Milewski
Dzięgiele do Klausa

Babki

Babki drogi osiedlowe
Żelazki drogi osiedlowe

Zatyki

Wilkasy drogi osiedlowe
Wilkasy do Hołdyńskiego
Zatyki do Michalskiego
Zatyki 100 m do Milewskiego

Siedlisko

Siedlisko -Kowalki
Siedlisko do Jarzębowicza
Siedlisko do Zarzeckiego i Chmielewskiego
Siedlisko Dunajek koło Zarzeckiego Romualda

Dunajek

Dunajek – do Trzaski
Dunajek – do Leśniczówki i Boryk
Dunajek do Szender
Dunajek do Wencla
Duanjek do Wasilewskiego
Duanjek do budynku gminnego
Dunajek do Pani Żero
Dunajek Mały

Grabowo

Grabowo dojazd do Szkoły
Grabowo Kolonia do Pana Wójcika do zjazdu
Grabowo Kolonia II
Grabowo – za kościołem
Grabowo – do Borkowskiego
Grabowo – Osiedle
Grabowo do Zarzeckiego
Grabowo-Jeziorki Małe
Grabowo Stacja

Kowalki

Kowalki w osiedlu
Kowalki do Kosińskiego i Wierkiewicza

Osowo

Osowo do Perkowskiego
Osowo do Żukowskiego
Osowo do Chmielewskiego od Kowalek
Osowo do Baćkuna
Osowo Marcinowo

Marcinowo

Marcinowo do Stasińskiego
Marcinowo do Borsuka
Marcinowo 3

Nasuty

Nasuty do Zackiewicza
Nasuty do Zielińskiego

Pietraszki

Mazucie – Użbale
Pietraszki nr 5 do Szorca

Wiłkajcie

Wiłkajcie do Szulc (Balcer)
Wiłkajcie do Karwczuk
Wiłkajcie do Koloszewski
Samoniny Świacki
Samoniny Serafin

Łobody

Łobody – Grygieliszki

Barkowo

Barkowo do Malinowskiego
Barkowo do Krużykowskiej i Przybyło

Bałupiany

Piękne Łaki Bałupiany koło Tylendy – Cyckajtysa
Piękne Łąki do Waraksy
Bałupiany do Niedrzwicy koło Skiba
Niedrzwica Bałupiany koło Kudosza
Niedrzwica – Strefa ekonomiczna

Juchnajcie

Juchnajcie do Strechy
Juchnajcie do granicy Rusak
Juchnajcie do Rojka
Juchnajcie Włosty
Juchnajcie do Ołów

Rożyńsk

Drogi osiedlowe w Rożyńsku Małym
Rożyńsk Mały Rożyńsk Wielki
Rożyńsk Mały obwodnica
Rożyńsk Mały Nowa Boćwinka
Rożyńsk Mały- Boćwinka

Główka

Rożyńsk – Główka
Główka do Krzyżewskiej
Główka do Żelazki
Boćwinka drogi Osiedlowe
Główka Gieraliszki -Jeziorki
Głowka Markowski i Kowalski

Jeziorki

Jeziorki do Kosut
Jeziorki do Chaleckiego

Janki

Janki do Pani Luto
Janki do Pana Jurgielewicz
Janki do Srodzkiego i

Konikowo

Do Urynowicz Konikowo Osiedle I

Kozaki

Kozaki drogi osiedlowe
Jabramowo drogi osiedlowe
Botkuny – Kozaki
Wrotkowo do Interewicza
Wrotkowo do Szyszki
Wrotkowo do Ginela
Kozaki do Zajączkowskiego
Kozaki – Janowo

Suczki

Suczki – Wronki
Suczki do Grauzulisa
Suczki do Dębowskiego
Suczki do Wińskiego
Suczki do Pana Ołów
Pietrasze do Krupy
Suczki Słoma

Kośmidry

Kośmidry drogi osiedlowe
Kośmidry do Pana Wawrzyna
Kośmidry – Rostek
Kośmidry do schroniska
Kośmidry przez wieś
Kośmidry do Jurewicz i fermy lisów
Kośmidry -Bałupiany

Skocze

Skocze – Włosty
Skocze do Tyszlaka

Jabłońskie

Włosty do Tomaszewskiego
Włosty Torowisko
Jabłońskie Torowisko karmiłowicz
Jabłońskie do Ziemiackiego
Jabłońskie do Sałbińskich (Góra)
Jabłońskie do Bernatowicza i
Włosty 5

 

 

 

Wykaz ulic gminnych

Ogrodowa, Spacerowa, Cisowa, Sosnowa, Boczna, Topolowa, Stadionowa, Polna, Jaworowa, Mikołajczyka, Nad Jarem, Plażowa, Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Jodłowa, Bema, Kajki, Modrzewiowa, Osiedle II, Konopnickiej, Warszawska, Królewiecka, Pl. Zwycięstwa str. wschodnia, Okrężna, Mazurska, Gumbińska do styku z obwodnicą, Lipowa od ronda do ul. Okrężnej, Promenada Zdrojowa, Spokojna, Różana, Olecka, Ełcka.

Załącznik Nr 2

POWIAT GOŁDAP

Lp.

Nr drogi

Przebieg drogi powiatowej

Długość [km]

na terenie powiatu

1

1734 N

Granica państwa – Rapa – Banie Mazurskie – Grodzisko – Jakunówko – Kruklanki – Sołdany (droga krajowa nr 63)

18,18

2

1764 N

Banie Mazurskie – Rogale

7,46

3

1766 N

Jagoczany – granica państwa

4,82

4

1768 N

Droga wojewódzka nr 650 (Surminy) – Juchnajcie

7,56

5

1772 N

Lisy – Zawady – Nowiny – droga nr 1877 N

11,24

6

1784 N

Rogale – Mażucie – Gołdap

15,96

7

1786 N

Droga nr 1784 N (Piękne Łąki) – Niedrzwica – droga nr 1784 N (Gołdap)

4,55

8

1788 N

Droga wojewódzka nr 650 (Boćwinka) – Rożyńsk Wielki – Włosty – droga wojewódzka nr 650

12,10

9

1790 N

Droga nr 1879 N – Pogorzel (droga krajowa nr 65)

10,82

10

1792 N

Droga krajowa nr 65 – Górne – droga wojewódzka nr 651 (Rogajny)

11,30

11

1794 N

Droga krajowa nr 65 – (Dzięgiele) – Żelazki – droga wojewódzka(Garbas)

6,00

12

1815 N

Gołdap – Skocze – Rogale – Żabin – Rapa – Sąkieły Małe – Budry – Radziszewo – droga nr 1732 N (Pozezdrze)

30,57

13

1819 N

Miczuły – droga wojewódzka nr 650 – Grodzisko

8,13

14

1821 N

Żabin – Ściborki – Banie Mazurskie

10,53

15

1877 N

Boćwinka (droga wojewódzka nr 650) – Leśny Zakątek (droga nr 1746 N) – Borki – Gryzy (droga nr 1887 N)

2,80

16

1879 N

Droga wojewódzka nr 650 (Grabowo) – Dunajek – droga nr 1798 N (Jabłonowo)

6,00

17

1881 N

Gołdap – Suczki – Pietrasze – Kamionki

9,20

18

1883 N

Kozaki – Zatyki – Wilkasy

7,10

19

1885 N

Nasuty – Golubie Wężewskie – Wężewo

2,20

20

1892 N

(Supienie) granica województwa – Dubeninki – Bludzie – Błąkały

12,29

21

1894 N

Droga nr 1892 N – granica województwa (Rakówek)

1,70

22

1896 N

Błąkały – Błędziszki

1,86

23

1898 N

Droga wojewódzka nr 651 (Pluszkiejmy) – Budwiecie – Boczki

3,40

24

1900 N

Skocze – Barkowo – Grygieliszki – Łobody – Bałupiany

8,45

25

1902 N

Most na rzece Gołdapa – Boćwiński Młyn

0,50

26

1934 N

Jakunówko – Budziska Leśne – Mieczkówka (droga nr 1772)

1,90

27

1936 N

Błąkały (droga wojewódzka nr 651) – Stańczyki – Maciejowięta – Żytkiejmy

14,88

28

1938 N

Białe Jeziorki – granica województwa

2,00

29

1951 N

Żabojady – Linowo

2,10

30

1953 N

Żytkiejmy – Skajzgiry – droga nr 1955 N

6,90

31

1955 N

Granica województwa (Prawy Las) – Rakówek -granica województwa

3,90

32

1970 N

Rożyńsk Wielki – Grabowo ( droga wojewódzka nr 650)

2,80

33

1974 N

Droga wojewódzka nr 651 (Linowo) – Przerośl (granica województwa)

2,95

RAZEM 252,15 km

POWIAT GOŁDAPSKI

Banie Mazurskie – ulice w ciągach dróg powiatowych

 

Lp.

Numer drogi

Nazwa ulicy

Nazwa drogi

1

1734 N

Kościuszki

LeśnaBanie Mazurskie – Soldany

Banie Mazurskie – Rapa – granica państwa

2

1764 N

TopolowaBanie Mazurskie – Rogale

3

1821 N

1-go MajaBanie Mazurskie – Żabin

 

 

Dubeninki – ulice w ciągach dróg powiatowych

Lp.

Numer drogi

Nazwa ulicy

Nazwa drogi

1

1892 N

Graniczna Dubeninki – Błąkały

 

Gołdap – ulice w ciągach dróg powiatowych

 

Lp.

Numer drogi

Nazwa ulicy

Nazwa drogi

1

1786 N

Cmentarna Gołdap – Mażucie

Gołdap – Niedrzwica

2

1881 N

Konstytucji 3 MajaGołdap – Kamionki

3

1815 N

ŻeromskiegoJany – Gołdap

 

POWIAT GOŁDAPSKI

Gołdap – ulice powiatowe

 

Lp.

Numer ulicy

Nazwa ulicy

Długość [km]

1

4801 N

Armii Krajowej

0,57

2

4802 N

Bagienna

0,47

3

4803 N

Chopina

0,27

4

4804 N

Cicha

0,14

5

4805 N

Dolna

0,16

6

4806 N

Górna

0,34

7

4807 N

Jaćwieska

0,31

8

4808 N

Jeziorowa

0,90

9

4809 N

Klonowa

0,06

10

4810 N

Kolejowa

0,83

11

4811 N

Kombatantów

0,50

12

4812 N

Kościuszki

0,71

13

4813 N

Krótka

0,06

14

4814 N

Krzywa

0,18

15

4815 N

Leśna

0,29

16

4816 N

Lipowa

0,59

17

4817 N

11-go Listopada

0,24

18

4818 N

Łączna

0,43

19

4819 N

Łokietka

0,12

20

4820 N

1-go Maja

1,37

21

4821 N

Malarska

0,19

22

4822 N

Mała

0,19

23

4823 N

Matejki

0,13

24

4824 N

Mazurska

0,12

25

4825 N

Mereckiego

0,16

26

4826 N

Mickiewicza

0,19

27

4827 N

Nadbrzeżna

0,36

28

4828 N

Okrzei

0,43

29

4829 N

Osiedle I

1,04

30

4830 N

Pagórkowa

0,27

31

4831 N

Partyzantów

1,01

32

4832 N

Plac Zwycięstwa

0,49

33

4833 N

Plater

0,13

34

4834 N

Podgórna

0,14

35

4835 N

Popiełuszki

0,11

36

4836 N

Przytorowa

0,55

37

4837 N

Reymonta

0,18

38

4838 N

Słoneczna

0,18

40

4840 N

Sportowa

0,42

41

4841 N

Szkolna

0,22

42

4842 N

Sikorskiego

0,43

43

4843 N

Świerkowa

0,80

44

4844 N

Tatyzy

0,12

45

4845 N

Ustronie

0,82

46

4846 N

Warsztatowa

0,14

47

4847 N

Wąska

0,18

48

4848 N

Wczasowa

0,11

49

4849 N

Wiosenna

0,32

50

4850 N

Wileńska

0,43

51

4851 N

Wolności

0,36

52

4852 N

Wysoka

0,27

53

4853 N

Zatorowa

0,83

54

4854 N

Zielona

0,17

55

4855 N

Źródlana

0,30

 

RAZEM 27,76 km

 

Wykaz ulic wojewódzkich

Na odcinkach dróg wojewódzkich nr 650 Gołdap-Węgorzewo oraz nr 651 Gołdap-Żytkiejmy w granicach miasta znajdują się następujące ulice: Wojska Polskiego, Paderewskiego, Suwalska

—————————————————————————————————–

Wykaz dróg krajowych

Gołdap-Kowale Oleckie (65)

Wykaz dróg wojewódzkich

Gołdap-Żytkiejmy (651)

Gołdap-Węgorzewo (650)

Graficzny plan zimowego utrzymania dróg w gminie Gołdap

mapa

LEGENDA DO KOLORÓW:

DROGI KRAJOWE – utrzymuje PGK Sp. z o.o

DROGI WOJEWÓDZKIE – utrzymuje PPHU Transrom 

DROGI POWIATOWE – utrzymuje Zarząd Dróg Powiatowych

DROGI GMINNE – utrzymuje PPHU Transrom

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

w Gołdapi


Aktualności

Powiązane artykuły