„Przyjaciele przyrody” wybrani

przyjaciele

przyjacieleRozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. „Jestem przyjacielem przyrody” organizowany przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej. Konkurs adresowany był do uczniów klas 0-III szkół podstawowych. Zadaniem uczestników było stworzenie pracy plastycznej przedstawiającej proekologiczne zachowania dzieci, dbałość dzieci o otaczające środowisko, działania dzieci na rzecz ochrony przyrody itp. 

Na konkurs wpłynęło 214 prac plastycznych z 12 szkół powiatu gołdapskiego. Pięcioosobowa komisja konkursowa oceniła prace biorąc pod uwagę samodzielność wykonania, ujęcie tematu, jasność przekazu, estetykę prac i technikę wykonania. Temat konkursu okazał się być dość trudny – wymagał przemyślenia i pomysłu. Mimo to wielu autorów w sposób ciekawy, czasem symboliczny, zilustrowało działania dzieci na rzecz ochrony przyrody, stosując różne techniki artystyczne, często też hasła dopełniające treść pracy. Komisja wyłoniła 28 laureatów przyznając im miejsca i wyróżnienia.

W kategorii klas 0-I zwyciężyła praca Szymona Czyżyka ze Szkoły Podstawowej w Dubeninkach. Drugie miejsce otrzymały ex aequo prace autorstwa Szymona Bandysza ze Szkoły Podstawowej w Galwieciach oraz Aleksandra Sawickiego ze Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach. Trzecie miejsce zajęła praca Mai Kowalewskiej ze Szkoły Podstawowej w Dubeninkach. W kategorii tej przyznano 5 wyróżnień.

Spośród uczniów klas II-III pierwsze miejsce zdobyła Natalia Tabiś ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi. Drugie miejsce przyznano Marii Olszewskiej ze Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach. Trzecie miejsca ex aequo otrzymały Aleksandra Kożak ze Szkoły Podstawowej w Lisach oraz Sylwia Żuk ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi. W tej kategorii aż 15 pracom komisja przyznała wyróżnienia.

 

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy, gry, artykuły plastyczne i szkolne ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi oraz książeczki edukacyjne przekazane przez Nadleśnictwo Gołdap.

Wszystkim uczestnikom konkursu oraz nauczycielom dziękujemy za udział w konkursie, a laureatom serdecznie gratulujemy! Zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej.

Pełną listę nagrodzonych prac oraz galerię pokonkursową można zobaczyć na stronie internetowej Parku pod linkiem:

http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/puszczyrominckiej/aktualnosci-przyjaciele_przyrody_wybrani.html

(an)

konkurs jestem przyjacielem przyrody 004mm

konkurs jestem przyjacielem przyrody 008m


Aktualności

Powiązane artykuły