Podsumowanie debaty społecznej w Dubeninkach

Dubeninki 13.11.2013 016 kopia kopia

Dubeninki 13.11.2013 016 kopia kopiaW środę 13 listopada w Domu Kultury w Dubeninkach odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie gminy Dubeninki.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi: mł. insp. Andrzej Żyliński, mł. insp. Ryszard Stemplewski, kom. Jerzy Kuprewicz, asp. szt. Ryszard Antolak, st. asp. Tomasz Dobrzyński, jak również Wójt Gminy Dubeninki Ryszard Zieliński, Komendant Placówki Straży Granicznej w Dubeninkach ppłk. Bogusław Jakubowski oraz dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej Jaromir Krajewski.

Celem spotkania było omówienie stanu bezpieczeństwa w gminie Dubeninki oraz poznanie opinii i oczekiwań lokalnego społeczeństwa w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa.

Spotkanie rozpoczął wójt Ryszard Zieliński który powitał wszystkich przybyłych. Następnie przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi przedstawili informacje w zakresie działania komendy, omówili zagadnienia obejmujące tematykę dotyczącą stanu bezpieczeństwa mieszkańców gminy z uwzględnieniem kategorii najczęściej popełnianych przestępstw. Przedstawili krótką prezentacje multimedialną,w której zawarte były policyjne dane statystyczne dotyczące przestępczości na podległym terenie. Po tej części spotkania rozpoczęła się dyskusja, gdzie głos zabierali zebrani mieszkańcy. Zgłaszali swoje uwagi w kwestii fatalnego stanu drogi w miejscowości Linowo, jak również na brak ustawienia znaków drogowych „uwaga na zwierzęta hodowlane”. Poruszono także temat konieczności przekonania pieszych do zakładania po zmroku, kamizelek odblaskowych. Wójt Ryszard Zieliński wypowiedział się w tej kwestii, że gmina wkrótce zakupi ok. 400 sztuk kamizelek odblaskowych, które zostaną rozdane we wszystkich placówkach oświatowych na podległym terenie.

Na wszystkie zadawane pytania zostały udzielane odpowiedzi. Niektóre wnioski i spostrzeżenia wymagające szerszego wyjaśnienia zostały zanotowane. Po ich przeanalizowaniu zostaną podjęte odpowiednie działania. (Red. KPP Gołdap)


Aktualności

Powiązane artykuły