Komendant zaprasza na debatę

GWIAZDA

GWIAZDAKomendant Powiatowy Policji w Gołdapi mł. insp. Andrzej Żyliński wraz z Wójtem Gminy Dubeninki Ryszardem Zielińskim, zapraszają mieszkańców gminy do udziału w debacie społecznej, której celem będzie omówienie stanu bezpieczeństwa, zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności w zakresie poprawy bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, w miejscach publicznych oraz w ruchu drogowym.

Spotkanie odbędzie się 13 listopada 2013 roku o godzinie 11.00 w Domu Kultury w Dubeninkach.

Spotkanie organizowane jest w celu wymiany informacji pomiędzy policją a lokalną społecznością na temat istniejących zagrożeń. Dzięki tym informacjom będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania.

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców gminy Dubeninki do udziału w debaci!!!

 


Aktualności

Powiązane artykuły