Jej tajniki najlepiej poznaje się w codziennej pracy z uczniem

Wraz z końcem października w Szkole Podstawowej nr 3 zakończył się pilotażowy program „Cyfrowa Szkoła”. Zgodnie z założeniami rządowego programu w SP 3 przybyło wiele tablic interaktywnych w zestawach z rzutnikami i komputerami oraz komputery dla uczniów.

Te nowoczesne pomoce dydaktyczne wzbogaciły zaplecze techniczne w szkole, która jeszcze przed udziałem w programie mogła poszczycić się nowoczesną bazą dydaktyczną. W szkole zrealizowane zostały wszystkie zadania dotyczące wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnej w proces nauczania. Nauczyciele uczestniczyli w szeregu szkoleń i warsztatów związanych z zastosowaniem TIK, wymieniali się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami z innych szkół.

Kontynuując i doskonaląc proces stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej, dwie nauczycielki spośród uczestników programu „Cyfrowa Szkoła” wzięły udział w szkoleniu programu Comenius na Uniwersytecie Kent w Canterbury w Wielkiej Brytanii w ramach Zagranicznej mobilności szkolnej kadry edukacyjnej.

Szkolenie o tematyce „TIK – użycie technologii informatyczno-komunikacyjnej w trakcie lekcji” było ściśle związane z założeniami Szkoły Podstawowej nr 3 o stosowaniu TIK w procesie nauczania, jako wzbogaceniu tradycyjnych form dydaktycznych.

Tym samym proces poznawania i stosowania narzędzi TIK trwa w SP3 i będzie kontynuowany, ponieważ baza narzędzi komunikacyjno- informacyjnych jest tak bogata, że kolejne jej tajniki najlepiej poznaje się w codziennej pracy z uczniem, uczestnicząc w procesie wzajemnego uczenia się.

Małgorzata Górko

Magdalena Mor


Aktualności

Powiązane artykuły