Czy będzie zmiana granic powiatu?

solectwo

solectwoA właściwie… Czy będzie zmiana granic dwóch powiatów – gołdapskiego i oleckiego? Jak się bowiem okazało pewien „drobiazg” zadecydował, że Gmina Gołdap musi rozpocząć procedury w tej sprawie.

Jest to efekt petycji, którą wystosowała grupa mieszkańców gospodarstw graniczących z sołectwem Dunajek, mieszkających w sołectwie Czerwony Dwór i gminie Kowale Oleckie. Konkretnie chodzi o teren zamieszkały przez 21 osób.

Kowale Oleckie to gmina powiatu oleckiego, zatem konsultacje społeczne powinny zorganizować obie strony. Decyzję o tego rodzaju zmianach podejmuje Rada Ministrów – mimo to gołdapski samorząd do marca przyszłego roku powinien tam złożyć odpowiednie dokumenty.

solectwo


Aktualności

Powiązane artykuły

Jeden komentarz do “Czy będzie zmiana granic powiatu?

  1. XYZ

    Prawdopodobnie podobna sytuacja jest w Główce. Jedna wieś podzielona pomiędzy dwa powiaty.