We wtorek – sesja Rady Miejskiej

We wtorek o 13.00 rozpocznie się się kolejne posiedzenie Rady Miejskiej Gołdapi. W programie m.in. rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na zakup ultrasonografu z funkcją echo serca wraz z głowicą specjalistyczną.

2. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na remont ulic: Warsztatowej,

Partyzantów i chodnika przy ulicy 11 – go Listopada.

3. Udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na

realizację zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją obiektów wykonanych w ramach

inwestycji „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gołdap”.

4. Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2013 – 2033.

5. Zmian budżetu na 2013 rok.

6. Przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Gołdap.

7. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla przebiegu elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV relacji Olecko – Gołdap

na terenie gminy Gołdap.

8. Zmiany składu osobowego Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych Rady Miejskiej

w Gołdapi.

9. Zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi.

10. Przyjęcia do Powiatu Gołdapskiego zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową.

 


Aktualności

Powiązane artykuły