Fundacja Puszczy Rominckiej laureatem konkursu „Godni Naśladowania”

gala godni nasladowania 1

gala godni nasladowania 1Podczas X jubileuszowej gali konkursu „Godni Naśladowania”, który odbył się 12 września w Olsztynie, Fundacja Puszczy Rominckiej otrzymała statuetkę za najlepszą inicjatywę o charakterze międzynarodowym.

 

Konkurs „Godni Naśladowania” organizowany jest przez samorząd województwa i Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod honorowym patronatem Marszałka Jacka Protasa. Promuje ciekawe inicjatywy podmiotów trzeciego sektora, rozwija współpracę samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych, prezentuje działania reprezentacji sektora pozarządowego, zrzeszanie się organizacji, współpracę pomiędzy nimi, a także wzmacnia aktywność liderów środowisk lokalnych.

 

W tym roku po raz pierwszy została przyznana nagroda w kategorii na najlepszą inicjatywę organizacji w województwie warmińsko-mazurskim o charakterze międzynarodowym. Jej laureatem została Fundacja Puszczy Rominckiej z Żytkiejm za realizację projektu „Decydujmy wspólnie – społeczeństwo obywatelskie pogranicza polsko-rosyjskiego a ochrona środowiska”.

 

Celem nagrodzonego projektu było podniesienie świadomości obywateli i urzędników – szczególnie strony rosyjskiej – w zakresie dostępu do informacji i udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących środowiska. W ramach projektu zostało zorganizowane seminarium, wyjazdy studyjne do Polski, wydano także poradnik dla obywateli i urzędników. Projekt został zrealizowany w ścisłej współpracy z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Rominckiej i partnerem rosyjskim – Wisztynieckim Historyczno-Ekologicznym Muzeum. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji, Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 Fot. www.warmia.mazury.pl, Maciej Mejsak

gala godni nasladowania 2

godni nasladowania 3

Powiązane artykuły