W piątek podpisanie umowy

W piątek, 23 sierpnia o 14.00 na terenie drogowego przejścia granicznego w Gołdapi wojewoda Marian Podziewski podpisze umowy na rozbudowę przejścia Gołdap – Gusiew. Niżej szersza informacja o inwestycji.

 

Rozbudowa drogowego przejścia granicznego w Gołdapi

 

Wartość kosztorysowa inwestycji, wg. zbiorczego zestawienia kosztów z 2009 r., polegającej na całkowitej rozbudowie części towarowej przejścia granicznego w Gołdapi wynosi 58 591 000 zł.

W okresie od 2009 – do 30 czerwca 2013 wykonano inwestycje na wartość 34 983 547 zł, w tym w roku 2012 wydatkowano 15 593 089 zł, a do 30.06.2013 r. (dokończone zostały rozpoczęte prace w roku 2012) wydatkowano 1 135 764 zł.

Dotychczas wykonano między innymi niwelację terenu, wybudowano budynek administracyjno-techniczny, budynek kontroli szczegółowej samochodów ciężarowych i magazyn celny, budynek odpraw celnych, większość dróg i utwardzenia placów, kioski kontrolerskie, adaptację budynku nr 14 na budynek kontroli szczegółowej na wyjeździe oraz rozbudowę budynku kontroli szczegółowej samochodów osobowych.

 

W tym roku będzie dalszy etap rozbudowy przejścia granicznego. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Karwowski-Lipa” Spółka Jawna w Gołdapi.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) budowę układu komunikacyjnego wraz z dwiema wagami samochodowymi najazdowymi nr 27A i 27B w rejonie pawilonów kontrolerskich nr 19 i nr 26 oraz montaż bramownic KB7 i KB6;

b) budowę dwóch wiat nr 43A i nr 43B nad wagami samochodowymi nr 27A i 27B;

c) ukształtowanie skarpy wraz z budową umocnienia skarpy przy zachodniej granicy nieruchomości;

d) budowę ogrodzenia (uzupełnienie stanu istniejącego) oraz montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, naprowadzacze do kół);

e) wykonanie oświetlenia terenu (uzupełnienie stanu istniejącego) oraz dwóch instalacji grzewczych dojazdów do wag nr 27A i nr 27B;

f) urządzenie terenu zielenią;

g) wykonanie instalacji teletechnicznych zewnętrznych.

 

Wartość tych wyceniono a na 4 796 082 zł.

 

W celu uruchomienia platformy odpraw samochodów ciężarowych pozostaje do wykonania:

– teletechnika wewnętrzna (system kontroli dostępu, system sygnalizacji pożaru, system sygnalizacji włamania i napadu, CCTV, system nagłośnienia);

– SOC-T;

– droga dojazdowa do części towarowej przejścia;

– zakup pierwszego wyposażenia obiektów.

Szacowana wartość wyżej wymienionych prac około 15 000 000 zł.

W roku 2014 zaplanowano budowę drogi dojazdowej do części towarowej przejścia granicznego.

 

 

 

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły