Dom Kultury w Gołdapi zatrudni

Dom Kultury w Gołdapi zatrudni: instruktora ds. plastyki, instruktora do świetlicy wiejskiej w Siedlisku. Miejsce składania ofert: sekretariat Domu Kultury, ul. Krótka 2, Gołdap. Termin składania ofert: do 15 sierpnia 2013 r. do godz. 15.00. Dopuszcza się składanie ofert tylko w formie pisemnej w zamkniętej kopercie. Koperta powinna zawierać zdanie o treści: „Oferta pracy na (wpisać stanowisko)”

Instruktor ds. plastyki

 1. Nazwa stanowiska – instruktor ds. plastyki.
 2. Ramowy opis stanowiska pracy:

– organizacja i prowadzenie zajęć plastycznych, rękodzielniczych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi,

– animowanie działań w zakresie sztuk plastycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

– rozbudzanie zainteresowań plastycznych, rękodzielniczych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

– popularyzacja i promocja twórczości amatorskiej i profesjonalnej w dziedzinie plastyki,

 1. Wymiar czasu pracy – umowa zlecenie
 2. Czas pracy – godziny popołudniowe
 3. Wymagania pożądane – kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność.
 4. Wymagania minimalne – wykształcenie wyższe, średnie specjalistyczne, studium terapii zajęciowej lub ukończone studium animatorów kultury.
 5. Wymagana dokumentacja:

– podanie,

– list motywacyjny,

– curriculum vitae,

– dokumenty poświadczające wykształcenie, doświadczenie, odbyte szkolenia i umiejętności.

Instruktor

 1. Nazwa stanowiska – instruktor
 2. Ramowy opis stanowiska pracy:

– organizacja i prowadzenie zajęć z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi w świetlicy wiejskiej w Siedlisku

– prowadzenie działalności na rzecz środowiska lokalnego

– organizacja imprez w świetlicy i na rzecz środowiska lokalnego

 1. Wymiar czasu pracy – umowa zlecenie
 2. Miejsce i czas pracy – świetlica wiejska w Siedlisku, godziny popołudniowe, 20 godzin tygodniowo

5. Wymagania pożądane – kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność.

6. Wymagania minimalne – wykształcenie wyższe specjalistyczne, wyższe i przygotowanie pedagogiczne, średnie specjalistyczne lub ukończone studium animatorów kultury, doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

7. Wymagana dokumentacja:

– podanie,

– list motywacyjny,

– curriculum vitae,

– dokumenty poświadczające wykształcenie, doświadczenie, odbyte szkolenia i umiejętności.


Aktualności

Powiązane artykuły