Porozumienie pomiędzy WSPol a Gołdapią

gwiazda_goldapi

gwiazda_goldapiW czwartek 11 lipca w Szczytnie Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji, Pan insp. dr Piotr Bogdalski oraz Burmistrz Gołdapi Pan Marek Aleksander Miros podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy, której celem jest wspólne uczestnictwo pracowników merytorycznych urzędu oraz słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu. „Edukacji na rzecz bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego” w ćwiczeniach i treningach decyzyjnych dotyczących dziedziny zarządzania kryzysowego.

 

W spotkaniu uczestniczyli również kierownik Zakładu Zarządzania Kryzysowego Instytutu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego , kom. dr J. Radosław Truchan, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Gołdapi kpt. Kamil Pawlukanis , Komendantem Powiatowym Policji w Gołdapi mł. insp. Andrzej Żyliński oraz Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Obywatelskich Radny Piotr Kuśtowski.

 

Ćwiczenia i treningi decyzyjne zawierać będą problematykę między innymi z zakresu:

• przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym;

• likwidowania skutków, przywracania stanu pierwotnego oraz kształtowania kompetencji do zarządzania zespołem ludzkim w sytuacjach kryzysowych.

 


Aktualności

Powiązane artykuły