Mają powód do dumy!

lo_zakonczenie_13_1

lo_zakonczenie_13_1W piątek skończył się rok szkolny w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II. Od lat nie trwał on tak długo… było więc co świętować! Promocję do następnej klasy uzyskało 208 uczniów, w tym czternastu otrzymało świadectwo z czerwonym paskiem.

Były nagrody książkowe, dyplomy, ciepłe słowa przemówienia starosty pana Andrzeja Ciołka i przewodniczącej Rady Rodziców pani Agnieszki Iwanowskiej. Na uwagę zasługuje także fakt wyróżnienia uczniów biorących udział w licznych konkursach, m.in. fotograficznym – Rodzina w obiektywie, ekologicznym – EKO – Planeta i Łowcy elektrośmieci, recytatorskim – Cudze chwalicie, swego nie znacie… Poeci Warmii, Mazur i Suwalszczyzny, Olimpiadzie Solidarności. Dwie dekady historii oraz Konkursie Języka Angielskiego FOX 2013. Nagrodzono także naszych sportowców, zarówno za zawody pozaszkolne, jak również za rywalizację odbywającą się podczas Dni Sportu Szkolnego.

Kolejnym miłym akcentem uświetniającym uroczystość stały się wyniki tegorocznych matur; zdawalność w naszym liceum wyniosła 92 %, podczas gdy w województwie 89%, zaś w kraju 90%. To nasz powód do dumy!

Tak więc przed uczniami zasłużony odpoczynek – życzymy słońca i przygód! (KO)


Aktualności

Powiązane artykuły