EGO – zdrowo i aktywnie


To projekt zrealizowany przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi. Zakładał on aktywizację mieszkańców oraz promocję walorów turystycznych środowiska naturalnego i zdrowego trybu życia. Zrealizowane działania podniosły wiedzę oraz świadomość ekologiczną mieszkańców jak również promowały aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia.

W ramach projektu odbyła się zbiórka elektrośmieci, szkolenie z zakresu ekologii, impreza sportowo – rekreacyjna oraz kampania informacyjna o tematyce ekologicznej.

Pierwszym działaniem była zbiórka „elektrośmieci”, czyli zużytych, zniszczonych urządzeń, baterii, świetlówek, tonerów, tuszy, itd. Inauguracja przedsięwzięcia odbyła się 27 kwietnia 2013 r. podczas imprezy po nazwą „Eko-piknik – dziedzictwo natury i rzemiosła”. Każda osoba, która przyniosła „elektrośmieć” otrzymała „eko-gadżet” lub sadzonkę rośliny.

Podczas „Eko-pikniku…” zbierane były małe „elektrośmieci”, natomiast od 29 kwietnia do 29 czerwca miejscem zbiórki wszystkich „elektrośmieci” była siedziba Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi przy ul. Ks. J. Popiełuszki 2.

Następnie zostało zorganizowane szkolenie pod nazwą „Bądź EKO”, które odbyło się 17 maja 2013 r. w Restauracji „Matrioszka” w Gołdapi. Do udziału zaproszono osoby zainteresowane podniesieniem wiedzy w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Dzięki temu uczestnicy spotkania dowiedzieli się, że można „Być EKO” poprzez gospodarowanie odpadami, zastosowanie kolektorów ciepła czy dbałość o zrównoważony rozwój dzięki naturalnemu wykorzystaniu terenu.

Ostatnim działaniem była impreza sportowo – rekreacyjna „Święto zdrowia i ekologii”, która służyła propagowaniu aktywnego trybu życia. Odbyła się 17.06.2013 r. na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi. Uczestnikami imprezy byli uczniowie wszystkich typów szkół z gminy Gołdap, Dubeninki i Banie Mazurskie. Zorganizowano 5 konkurencji, gdzie wyłoniono zwycięzców w każdej dziedzinie. Podczas świętowania widownia dopisała i chętnie dopingowała i oklaskiwała swoich kolegów i koleżanki. Najlepsi z uczestników otrzymali atrakcyjne ekologiczne nagrody, a uczestnicy zawodów ekologiczne gadżety.

Partnerzy projektu:

Usługi Sprzętowo – Transportowe i Wywóz Nieczystości – Józef Brzeziński;

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi;

Ochotnicza Straż Pożarna w Górnem;

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi;

 

Projekt „EGO-zdrowo i aktywnie” realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, ze środków Unii Europejskiej, oś IV LEADER w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 


Aktualności

Powiązane artykuły