Podziękowanie

Chciałabym z całego serca podziękować wszystkim wspaniałym Nauczycielom ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi, oraz kochanym Dzieciom i ich Rodzicom za okazane serce i wpłatę pieniędzy dla Jakuba. Ze zgromadzonych środków udało nam się uzbierać 470 zł, pieniążki te są wpłacone na konto Kuby w fundacji „Zdążyć z Pomocą”. Zebrane środki finansowe zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów rehabilitacji.

Dziękuję pani Annie Puzie, pani Ewie Mioduszewskiej, pani Beacie Karpińskiej, pani Barbarze Kowalewskiej, dziękuje klasie 1A, oraz wszystkim których tu nie wymieniłam za  okazane nam serce.

Dobroć ludzka, której Jakub i ja doświadczamy, nieustannie mnie wzrusza i daje siłę do walki z przeciwnościami losu. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję.

Katarzyna Chanc – mama Jakuba z 1A


Aktualności

Powiązane artykuły