O współpracy przy budowie sieci szerokopasmowej

W piątek 14 czerwca w Urzędzie Miejskim w Ełku o godzinie 11 rozpocznie się spotkanie informacyjne poświęcone omówieniu zakresu i sposobu wsparcia województwa warmińsko-mazurskiego w realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”.

To spotkanie skierowane do samorządów, instytucji i wszystkich zainteresowanych z subregionu ełckiego ma pomóc w nawiązaniu ścisłej współpracy na rzecz realizacji tej inwestycji.

19 kwietnia samorząd województwa podpisał umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym ze spółką Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. na zaprojektowanie, wybudowanie i zarządzanie siecią.

W wyniku realizacji projektu do jesieni 2015 za kwotę blisko 330 mln zł powstanie na Warmii i Mazurach cyfrowa infostrada – 2259 km sieci światłowodowej w 214 miejscowościach regionu o przepustowości 100 gigabajtów.

Do tej hurtowej sieci na równych prawach podłączać będą się mogli operatorzy oferujący dostęp do Internetu przysłowiowemu Kowalskiemu.

Zainteresowanych serdecznie zapraszam.

Jarosław Słoma

 


Aktualności

Powiązane artykuły