Informacja na temat odbioru odpadów komunalnych

Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Gołdap, została firma UNI-MAX Urszula Janiszewska z siedzibą w Ełku. Firma ta na zgłoszenie właściciela sprzeda bądź wydzierżawi pojemniki za stosowną opłatą. Umowa dzierżawy zostanie dostarczona wraz z kontenerem. Informacje na ten temat można uzyskać pod nr tel. 500 490 052, 517 434 568.

Szanowni Mieszkańcy

Urząd Miejski przypomina o konieczności złożenia deklaracji dotyczącej wywozu odpadów.

Z końcem kwietnia minął wyznaczony termin składania deklaracji tzw. „śmieciowych”. Jeżeli ktoś nie złożył deklaracji jest proszony o dokonanie tego w jak najkrótszym czasie, w przeciwnym wypadku zostanie wszczęte postępowanie administracyjne wobec osób, które nie wywiązały się z tego obowiązku.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia swoich posesji w pojemniki lub worki, służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Właściciele nieruchomości mogą kupić lub wydzierżawić jeden wspólny kontener dla kilku mieszkańców.

Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Gołdap, została firma UNI-MAX Urszula Janiszewska z siedzibą w Ełku.

Firma ta na zgłoszenie właściciela sprzeda bądź wydzierżawi pojemniki za stosowną opłatą. Umowa dzierżawy zostanie dostarczona wraz z kontenerem. Informacje na ten temat można uzyskać pod nr tel. 500 490 052, 517 434 568.

Właściciel ma możliwość kupna pojemnika na własność u wybranego przez siebie sprzedawcy. Firmy świadczące dotąd usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Gołdap, proponują mieszkańcom sprzedaż kontenerów używanych. Informacje na temat sprzedaży używanych kontenerów można uzyskać w siedzibach firm bądź pod nr tel.:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. 3 Maja 1A 19-500 Gołdap, tel. (87) 615 12 29;

Usługi Sprzętowo-Transportowe i Wywóz Nieczystości Józef Brzeziński ul. Zatorowa 1, 19-500 Gołdap, tel. (87) 615 38 60.

Szczegółowe informacje na temat gospodarki odpadami można uzyskać również w pokoju nr 41 Urzędu Miejskiego lub pod nr tel. (87) 615 60 43.

informacja 2

 


Aktualności

Powiązane artykuły