Nowy komendant Placówki Straży Granicznej w Gołdapi

nowy_komendant_2013_2

nowy_komendant_2013_2Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej Pan płk SG Jarosław Kowalkowski wręczył 9 maja rozkaz o mianowaniu na stanowisko komendanta Placówki Straży Granicznej w Gołdapi mjr. sg Tomaszowi Makowskiemu.

W spotkaniu uczestniczyli: Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia W-MOSG, komendanci sąsiednich placówek SG w: Baniach Mazurskich i Dubeninkach oraz kadra placówki w Gołdapi.

Mjr SG Tomasz Makowski jest związany z mundurem od września 1991 roku, kiedy rozpoczął służbę przygotowawczą w Szkole Chorążych w Kętrzynie jako kadet. Rok później służył w Podlaskim Oddziale SG w wydziale łączności i informatyki do końca 1992 roku. Następnie kontynuował doświadczenie zawodowe w tym pionie na południu Polski – w Sudeckim Oddziale SG. Na początku zajmował stanowisko młodszego asystenta, a od 2001 roku – po ukończeniu oficerskiego szkolenia w Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – został kierownikiem stacji szyfr ów, potem planowania i zaopatrzenia.

Od 2003 roku mjr SG Tomasz Makowski pełni służbę w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej. Przez 4 lata kierował komórkami organizacyjnymi Wydziału Operacyjno-Śledczego. W 2007 roku był oddelegowany do Placówki SG w Bezledach, by po miesiącu rozpocząć służbę w Gołdapi, zajmując stanowisko zastępcy komendanta. W lutym tego roku powierzono mjr. SG Tomaszowi Makowskiemu obowiązki Komendanta Placówki, a od dziś pełni tą funkcję etatowo.

St.chor. SG Anna Mauch, wz. rzecznika prasowego komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

nowy_komendant_2013_2

nowy_komendant_2013_3

nowy_komendant_2013_2

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły

Jeden komentarz do “Nowy komendant Placówki Straży Granicznej w Gołdapi

  1. cześć

    Co las posadzony! A nosy trochę bardziej brążowe. Kto został obgadany! Walka szczurów! Życie pokaże! Do roboty a nie mażyć i plotkować. Patrzeć w lusterka a później obgadywać innych.