Zatwierdzono nowy skład Rady Parku Krajobrazowego

rada_parku_13_5

rada_parku_13_5Z udziałem przedstawicieli instytucji wojewódzkich w Żytkiejmach odbyło się spotkanie, na którym m.in. zatwierdzono skład dziewiętnastoosobowej Rady Parku Krajobrazowego „Puszczy Rominckiej”.

W skład Rady weszli: Edward Adamczyk, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego; Andrzej Ciołek – Starosta Gołdapski; dr Andreas Gautschi; Krzysztof Giedrojć – komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi; Wojciech Hołdyński – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi; Bogusław Jakubowski – komendant Placówki Straży Granicznej w Gołdapi; Andrzej Wyłucki – nadleśniczy Nadleśnictwa Gołdap; Andrzej Krajewski – emerytowany nadleśniczy Nadleśnictwa Gołdap; dr Anna Krzysztofiak – Wigierski Park Narodowy; dr Lech Krzysztofiak – Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”; Zbigniew Mieruński – prezes Gołdapskiego Funduszu Lokalnego; Jacek Morzy – wiceburmistrz Gołdapi; Anna Nadgłowska – prezes Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi; Krzysztof Oniszczuk – naczelnik Wydziału Ochrony Lasu, RDLP w Białymstoku; Mirosław Słapik – dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi; Barbara Tyszkiewicz – RDOŚ w Olsztynie; Teresa Witkowska – departament Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski; Ryszard Zieliński – wójt Gminy Dubeninki dwóch Andrzej Żyliński – komendant Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi.

Rada jest społecznym ciałem doradczym. W najbliższych planach jest rekonesans po Puszczy Rominckiej.

Ze składu Rady wybrano przewodniczącego (którym został starosta Andrzej Ciołek) i dwóch wiceprzewodniczących, czyli: Lecha Krzysztofiaka i Mirosława Słapika.

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej należy do najbardziej aktywnych regionie tego typu placówek. Dzięki aktywności dyrektora Jaromira Krajewskiego pozyskuje sporą ilość środków zewnętrznych, realizując zarówno przedsięwzięcia oświatowe, jak i ekologiczne. Co wykazało nie tylko sprawozdanie dyrektora ale również to co można zobaczyć w Puszczy Rominckiej, choćby ścieżki edukacyjne, miejsca ochrony nietoperzy, płazów i owadów błonkoskrzydłych.

Po spotkaniu w biurze Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej uczestnicy udali się do siedziby Stowarzyszenia „Żytkiejmska Struga” na pyszny żurek, kartacze, pączki i faworki. Część scenerii stanowiły tutejsze pisanki.


Aktualności

Powiązane artykuły