To było cenne doświadczenie

powiat_1

powiat_1Z okazji 15. rocznicy usamorządowienia powiatów 18 lutego w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „Od przeszłości do przyszłości ustroju samorządu powiatowego”. W konferencji samorządowców uczestniczyli przedstawiciele powiatu gołdapskiego – starosta gołdapski Andrzej Ciołek oraz przewodniczący Rady Powiatu Leszek Retel.

Organizatorem spotkania była sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przy współudziale Związku Powiatów Polskich. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele rządu, tzw. „ojcowie samorządu”, m.in. Jerzy Regulski, Jerzy Stępień oraz Jerzy Buzek, prezes Rady Ministrów

w latach 1997-2001.

Jednym z punktów programu było odniesienie się do wyników raportu z realizacji reformy powiatowej przygotowanego przez Związek Powiatów Polskich we współpracy

z Instytutem Przestrzeni Publicznej Pro Publico Bono. Zaproszeni goście dyskutowali także o przyszłości powiatów i wykorzystaniu potencjału powiatowego.

Spotkanie to było doskonałą okazją, by uhonorować Jerzego Buzka „Medalem za Zasługi dla Powiatu Gołdapskiego”. Uroczystemu wręczeniu odznaczenia towarzyszył prezes zarządu Związku Powiatów Polskich – Marek Tramś.

W przerwie konferencji starosta Andrzej Ciołek podzielił się poglądami z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Władysławem Kosiniak-Kamyszem. Pretekstem do wymiany zdań stały się słowa ministra skierowane do ogółu: Powiaty, starostowie, Związek Powiatów Polskich to moi podstawowi partnerzy do dyskusji na tematy rynku pracy czy pomocy społecznej. Powiaty są nie tylko wykonawcami zadań zleconych, ale też kreatorami polityki. Najważniejszym problemem obecnie jest rynek pracy. Dlatego po konsultacjach możemy nowelizować ustawę o promocji zatrudnienia, by polepszyć efektywność PUP i zmienić ich wizerunek.

– Równie cennym doświadczeniem – mówi Andrzej Ciołek – Była rozmowa ze Sławomirem Neumannem – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia o przekształceniu gołdapskiego SPZOZ, tym bardziej, że w dniu dzisiejszym starosta w imieniu Zarządu Powiatu złożył w ministerstwie stosowną dokumentację, celem pozyskania dotacji na szpitalne zobowiązania powiatu. (IO)

powiat_1

powiat_2

powiat_3

powiat_4


Aktualności

Powiązane artykuły