Nie będziemy kibolami

W ramach konkursu Bezpieczna szkoła- bezpieczny uczeń w SP1 przeprowadzone zostały pogadanki na temat różnych grup podwórkowych. Głównym celem było uświadomienie uczniom, jakie zagrożenia płyną z kontaktów z grupą podwórkową oraz gdzie szukać pomocy w przypadku zaistniałego zagrożenia. Wyjaśnione zostały pojęcia: „kibole” i „szalikowcy”, omówiono zachowania członków wymienionych grup. Uczniowie brali udział w dyskusji, dzielili się swoimi doświadczeniami i wiedzą na ten temat. Szczególną uwagę na ten problem zwrócono w klasach sportowych. Pod okiem trenera uczniowie prezentowali sposoby dobrego kibicowania. Wspólnie ustalono, że największymi zagrożeniami są zachowania agresywne, narkotyki, alkohol, a także zwrócono uwagę na to, jak trudno jest wydostać się z takiej grupy. Wskazano uczniom, jak być asertywnym w kontaktach z rówieśnikami, do kogo można się zwrócić w sytuacjach trudnych, w przypadkach zagrożenia, nacisków i presji ze strony rówieśników czy starszych kolegów. Część zajęć prowadziła pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi, specjalista z zakresu resocjalizacji pani Bożena Sztabińska.Aktualności

Powiązane artykuły