Bezpieczna „Jedynka”

W szkole Podstawowej nr1 w Gołdapi, od października 2012r. realizowany jest konkurs „Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny uczeń”. Do współpracy przy realizacji zadań konkursowych zaproszono p. Agnieszkę Zarzycką, psychologa z Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi. Pani psycholog poprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów kl. Va i IIc na temat agresji. Atrakcyjna forma, ciekawy sposób prowadzenia zajęć spodobał się uczniom. Jest to początek cyklu zajęć o tej tematyce, kolejne zajęcia już wkrótce.

Inne konkursowe zajęcia miały miejsce 28 lutego w kl. Vb i IIIa. Tym razem były to spotkania z funkcjonariuszem policji p. Martą Andruczyk. Tematyka spotkań dotyczyła m.in. bezpieczeństwa uczniów, obowiązku przestrzegania prawa przez uczniów oraz konsekwencji niewłaściwych zachowań. Dzieci w skupieniu i z zainteresowaniem słuchały przekazywanych informacji. Dzięki takim bezpośrednim kontaktom rośnie zaufanie do policji, dzieci wiedzą, do kogo można się zwrócić w sytuacjach zagrożenia. Spotkania uczniów z funkcjonariuszami policji stanowią istotny wkład w pracę wychowawczą szkoły i będą kontynuowane.

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły