Zostaw swój 1% podatku w powiecie gołdapskim na wspieranie stypendiów i rozwoju społeczno-kulturalnego

Szanowni Państwo, czas rozliczania podatków to czas, kiedy możecie wesprzeć działania społeczne w powiecie gołdapskim. Warto swój 1% podatku zostawić tu na miejscu niech przyczynia się do rozwoju naszej społeczności – gorąco zachęcam do przekazania 1% podatku na wsparcie działań Gołdapskiego Funduszu Lokalnego – mówi Zbigniew Mieruński prezes GFL – jednocześnie dziękuję wszystkim, którzy obdarzyli nas swoim zaufaniem w zeszłym roku. Pieniądze, które Państwo nam przekazali w ramach 1% przeznaczyliśmy na stypendia dla niezamożnych, uzdolnionych studentów z naszego powiatu oraz na dofinansowanie działań społeczno-kulturalnych na wsiach.
Gołdapski Fundusz Lokalny od 11 lat wspiera niezamożną, uzdolnioną młodzież z terenu powiatu gołdapskiego poprzez udzielanie stypendiów. Od 2004 roku wspieramy finansowo aktywność społeczną w ramach programu „Działaj Lokalnie”, jako oficjalny partner Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W ramach konkursów przyznajemy dofinansowanie projektów na działania na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów oraz działania kulturalne, sportowe, edukację, ekologię, rozwój wolontariatu, integrację osób niepełnosprawnych, rozwój turystyki, świetlice wiejskie i rozwój lokalny służące dobru wspólnemu. Więcej informacji o naszej działalności na www.funduszgoldap.pl
Działamy na rzecz społeczności lokalnej i wspieramy potrzebujących, a możemy robić to skuteczniej dzięki Państwa pomocy. Pamiętajcie – 1 % nic nie kosztuje, wystarczy wpisać w zeznaniu podatkowym nr KRS 0000098782.


Aktualności

Powiązane artykuły